Премахване на дървета /16.02.2009/

Новини -

 

Лорита Радева: Четири са случаите, в които е допустимо да бъдат премахнати дърветата
София. Четири са случаите, в които е допустимо да бъдат премахнати дърветата. Това е много ясно разписано в приетата от СОС наредба в края на 2007 г. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” председателят на Комисията по екология в Столичния общински съвет Лорита Радева.
Единият случай касае премахването на болни и на изсъхнали дървета на издънкова и самонастанила се растителност, когато не е възможно тази растителност да бъде съхранена, тъй като нейното санитарно състояние не го позволява.
Вторият случай е при реконструкцията на съществуваща растителност. „Такива случаи имаше през миналата година, премахване на растителност в Южния парк, при корекция на реки. Т.е. това са случаи, когато заради изпълнението на един проект трябва да бъде премахната растителността. Третият случай е при строителство на сгради и съоръжения. Но в този случай задължително трябва да имаме предварително одобрен инвестиционен проект. Четвъртият случай, в който е допустимо премахването или преместването на растителност, това е при преодоляване на последици от природни бедствия, наводнения, производствени аварии и т.н”, обясни Радева.
За да се отсече, да се изкорени, да се премести или да се окастри едно дърво, задължително трябва да има предварително разрешение от компетентния орган, какъвто се явява дирекция „Зелена система” или от поделенията на районната администрация. За това няма значение дали е дърво, намиращо се в общински имот или в частен имот. Премахването му трябва да бъде съпроводено с решение на компетентен орган. След това, ако разрешителното включва изискване за компенсаторно залесяване, то трябва да бъде осъществено след като се изпълни проекта, като са описани в наредбата конкретните срокове, в които се извършва това залесяване, защото вие сами си давате сметка, че това не може да стане през месец септември февруари, задължително трябва да се изчака започването на вегетационния период, както се нарича от специалистите.
Людмила СПАСОВА
Информационна Агенция Фокус

Около 1200 е броят на залесените дървета през миналата година
София. Около 1200 е броят на залесените дървета през миналата година, съобщи в интервю за Агенция „Фокус” председателят на Комисията по екология в Столичния общински съвет Лорита Радева. Премахването на дърветата не се определя предварително като бройка, а е резултат от оценка на качеството на състоянието на тези дървета или свързани с реконструкция на инженерна инфраструктура, на ново строителство. „Тогава се извършва експертна оценка на състоянието на дърветата, ако става дума за болни, или на необходимостта за премахването им, ако има одобрен инвестиционен проект, който показва невъзможност тези дървета да бъдат запазени в рамките на определен терен. Когато обаче инвестиционен проект е свързан с премахване на дървета, задължително в частта „паркоустройство и благоустрояване” се предвижда компенсаторно залесяване. Т.е. на базата на това, което предварително анализирано и е доказано, че трябва да се премахне, следва след изпълнение на проекта да се засади нова растителност, която да покрие премахнатата”, каза Радева.
В рамките на рутинната работа на дирекция „Зелена система” към Столична община е включено и поддържане на основните градски паркове. Най-вече Северния и Западен парк, парк „Оборище”, които са включени в капиталовата програма на бюджета.
Людмила СПАСОВА
Информационна Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове трябва

Нови интернет страници трябва

  • Гледай в интернет! Специално за торовете

  • Най-актуални страници трябва

  • Социалдемократът Кольо Парамов: „Българските депутати трябва денонощно да гонят интересите на страната”

  • Полети с прекачване! Какво трябва да знаем? Полети с прекачване

  • 9 неща, които не трябва да слагате в пералнята Без пране