119 декара залесяване на Витоша /15.02.2009/

Новини -

предстои през тази пролет

София. 119 декара залесяване на Витоша предстои през тази пролет от Държавно ловно стопанство „Витошко – Студена”, съобщи за Агенция “Фокус” Гергана Василева - зам. директор на стопанството. До края на април залесяването трябва да приключи.
Бял бор, черен бор, бук, зимен дъб и смърч са видовете, които ще бъдат засадени. „Не всяка година се залесяват едни и същи дървесни видове, дървесният вид е в зависимост от месторастенето, както и какъв е оптималният бъдещ състав, който е предвиден по лесоустройствен проект”, каза Гергана Василева. Издънкови насаждения се правят на иглолистните култури, бук и дъб, рядко се срещат естествени такива насаждения, които са защитени видове. 100% санитарна сеч се прави, ако вредителите са нападнали фатално горски насаждения. Сред най-често срещаните вредители са короядът, педомерката и листоврътката (видове гъсеници). Феромонови уловки се поставят по местата на нападнати дървета, ако нападението не е много голямо.
Процедурите по оздравяване на видовете се извършват от Лесозащитна станция София, след подаден сигнал от горски стражар. „През 2000 г. е имало пожар на територията и сега се наблюдава вторично съхнене на дървесината – коренова гъба”, каза още Гергана Василева. Цялото горско стопанство е 19 950 хектара и заема югозападните склонове на Витоша до Черни връх. Стопанството е на 9 километра от с. Драгичево, до язовир „Студена”.
Северните склонове на Витоша се залесяват от Държавно горско стопанство- София. То обхваща площ от 11 324 хектара, съобщи Ани Василева, лесничей в стопанството. През тази пролет Държавно горско стопанство ще залеси 211 декара. „Флората е подчинена на природни закони, има специализирани ведомства ангажирани с наблюдения за състоянието и промените на флората и фауната на защитените територии и поддържането на равновесията в парка”, каза Ани Василева, във връзка с цялостните промени в растителния и животински свят на Витоша.
Ралица ИВАНОВА
Информационна Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове Василева