»—— организира форум за климатичните промени и

царевица

необходимите промени в сектора на земеделието

—офи€.  онференци€ с международно участие на тема Уѕакетът за климатичните промени и отговорът на земеделиетоФ ще се състои в петък Ц 13 февруари в залата на хотел Д—вета —офи€Ф, съобщиха от »кономически€ и социален съвет (»——). ѕо време на конференци€та представителите на гражданското общество в Ѕългари€, на професионални организации в земеделието и на европейски институции ще обсъд€т предизвикателствата пред земеделските производители, продиктувани от ѕакета от мерки в областта на климата и енергетиката, който бе одобрен от ≈вропейски€ парламент през декември 2008 г. ”твърдените мерки са насочени към превръщането на ≈вропа в ДнисковъглероднаФ икономика и повишаване на нейната енергийна сигурност. јкцентът на дискуси€та ще бъде стимулирането на производството на национални възобнов€еми енергийни суровини от аграрни€ сектор. ¬ниманието ще бъде концентрирано върху ƒирективата за насърчаване използването на енерги€ от възобнов€еми източници€, ко€то е част от приети€ от ≈вропарламента пакет. ÷елта е да се започне дебат върху климатичните промени, като същевременно се подпомогнат фермерите да отговор€т на предизвикателството - как да приложат европейското законодателство, да бъдат конкурентоспособни и да си осигур€т допълнителен източник на доходи. ¬ конференци€та ще вземат участие представители на ≈вропейски€ икономически и социален комитет (≈»— ) и европейски институции, които ще представ€т ѕакета от мерки за преодол€ване на климатичните промени и становището на ≈»—  по него, както и опита на отделни държави за адаптиране на земеделието към климатичните промени.
»нформационна јгенци€ ‘окус     ¬иж повече:


—подели във facebook


»збрани сайтове промени

Ќай-актуални страници промени

  • ћинистър ѕеткова в ј≈÷: ”дължаването живота на 5 и 6 блок ще гарантира достъпна цена на тока

  • јлбани€ - «ем€та на орлите јЋЅјЌ»я - «ем€та на орлите (автобус)

  • √ермани€ - –омантични€т път (автобус) повече ї ...