Природозащитници протестират /10.02.2009/

голф игрище

срещу държавна подкрепа за голфа

Коалицията „За да остане природа в България” изразява тревогата си от възобновеното желание на българското правителство да подкрепя голф спорта.
Предложението летните и зимните курорти да станат целогодишни чрез строителство на голф игрища не е нищо друго освен опит за продължаване на тяхното презастрояване, този път с луксозни къщи и с държавна подкрепа, казват природозащитниците.
Обяснение за това може да бъдат и частните интереси на някои от участвалите в междуведомствената работна група заместник министри, които управляват и неправителствените организации с интереси в голфа. Интересно е дали тези служители са декларирали интереса си по реда на Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, питат от коалицията „За да остане природа в България”.
Изграждането на голф игрища, които да отговорят на капацитета на съществуващите хотели и апартаменти в Банско, Пампорово, Несебър и Каварна, би отнело територии с големината на една област. Те попадат в защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000.
В основните насоки, съставени от работната група за голфа, се предлагат облекчения на законово установените процедури за застрояване на защитени зони. Това е в нарушение на основните принципи на Европейския съюз за защита на околната среда.
Същите насоки се обосноват с високите цени на земята и предвиждат директно подпомагане на определени инвеститори с държавни земи и държавни средства. Това със сигурност ще задвижи наказателна процедура от страна на Европейската комисия заради непозволена държавна помощ.
Природозащитниците припомнят, че делът на голф-туризма е 0.1%. Други видове туризъм – като културно-историческия (11.1%) и екотуризма (4.2%), които заемат по-голям дял от туризма в България и се ползват и от много българи, не намират подкрепа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Държавната агенция по туризъм и Министерството на околната среда и водите. За тях няма разработени специални механизми за подпомагане, както за елитарния голф туризъм.

КАКВИ ПРОБЛЕМИ ПОРАЖДАТ ГОЛФИГРИЩАТА?

  • Коалицията „За да остане природа в България” предупреждава, че голф игрищата често са вредни за околната среда и могат да причинят недостиг на питейна вода. Унищожава се естествената растителна покривка и горният почвен слой върху големи територии, което води до сериозна промяна на околната среда. След това се създава покривка от специална трева.
  • Поддръжката й изисква интензивно използване на хербициди и торове, които попадат в подпочвените води и върху околните терени. Изисква се много често косене, което води до обедняване на почвения слой и още по-интензивно торене.
  • Природозащитниците припомнят, че поддържането на голф игрищата изисква огромни количества вода. Повечето голф игрища, включително и предложеното за държавната голф компания, се намират по Северното Черноморие, където по принцип водата е малко. В държави като Испания и Португалия голфът вече създава проблеми с питейната вода.
  • Коалицията „За да остане природа в България” припомня, че за голф игрище в района на село Божурец на брега на Черно море например вече бяха унищожени около 700 декара понто-сарматски степи, които са обитавани от 7 защитени вида растения и десетки видове защитени животни.
    Виж повече:

голф игрище 1
голф игрище 2
Сподели във facebook


Избрани сайтове които