Царски орел /10.02.2009/

царски орел

Интересни резултати от радиотелеметрията на царски орел

В резултат от редовно извършваната радиотелеметрия на царски орли, екипът на Зелени Балкани локализира район със струпване на млади птици от защитения вид в района на Дервентските възвишения. В средата на месец януари, след серия от засичания на сигнал от предавателя на една от маркираните птици, екипът успя да установи точното местонахождение на младия орел и да го наблюдава отблизо. Благодарение на това, експертите и доброволците на Зелени Балкани, наблюдаваха още три млади царски орли (два със второ оперение и един с първо), над 120 гарвани и една зимуваща черна каня. Още по любопитен е факта, че при две от младите птици са наблюдавани брачни полети. Най-вероятната причина за струпването на тези птици е наличието на голямо количество мърша в района. Резултатите от проследяването на царски орли през миналата зима, също показаха продължителното придържане на няколко млади птици към определен район с наличие на мърша.
Младият царски орел, вероятно женски е маркиран от екипа през лятото на 2007. Данните от проследяването на птицата до сега доказват, че и през втората година от живота си тази птица зимува в района на Дервентски възвишения, близо до гнездото, в което се е излюпила. Маркирането на царски орли с радиопредаватели и последващото им проследяване се извършва за първи път за страната ни от Зелени Балкани. До момента в България, това е най продължителното проучване на вида чрез използването на предавател. Положителния ефект от това проучване е безспорен, като се получават данни не само за маркираната птица, но и за други индивиди от същия вид. В рамките на проучването допълнително се събира информация и за други видове, както е при описания по-горе случай с наблюдението на гарвани и каня.
Това дава добра основа за опазването, както на видовете така и на техните местообитания.

За контакти: Градимир Градев - 0887 210094, ggradev@greenbalkans.org


Сподели във facebook


Избрани сайтове царски