Цени

ПРОФИЛИ  ЛИНК в ГЛАВНИ КАТЕГОРИИ  БРОЙ ПОДКАТЕГОРИИ  БРОЙ НОВИНИ МЕСЕЧНО 
 БИЗНЕС ПРОФИЛ
110 лева/годишно
 ***  1  5
 БИЗНЕС ПРОФИЛ с VIP- позиция
210 лева/годишно
 1 + VIP link  1  10
 ПАРТНЬОРСКИ САЙТ
320 лева/годишно

 ***   ***   10 
+
Неограничен брой в партньорския сайт


  БАНЕРИ
Цените са крайни, в лева за 1 месец!
Визуализация на всички страници от Портала

 33.33 %
Ротация

 50 %
Ротация

 100 %
Ротация

 HEAD- главен

140

195

370

 CENTER TOP- централен

130

180

345

 NEWS TOP- новини

115

165

310

 NEWS CENTER- новини

115

165

310

 LEFT TOP- обяви

100

145

270

 CENTER DOWN-дясно

80

115

220

 CENTER DOWN- ляво

80

115

220

 RIGHT DOWN- десен

70

100

190

 LEFT DOWN- ляв

70

100

190

 LINK TOP center

***

***

60

 LINK MENU center

***

***

45

 LINK PARTNERS

***

***

30

Условия:
- Рекламните материали се изпращат 1 /един/ работен ден преди старта на БАНЕР кампанията- големина на файловете до 256 КБ.
- Рекламните материали се изпращат 5 /пет/ работни дни преди старта на Профил излъчването и Партньорските сайтове- големина на файловете до 256 КБ

-  Всички кампании се заплащат предварително.
-  Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами.
- Рекламни кампании и размери на банери, които не са упоменати, подлежат на обсъждане.
- ZooHIT.bg си запазва правото да откаже излъчване на реклама, ако прецени, че по някакъв начин тя би уронила престижа на сайта.

Отстъпки за количество за 12 /дванадесет/ месечен период:

- 500 - 999 лв. 5 %
- 1 000 - 1999 лв. 10 %
- 2 000 - 4 999 лв. 15 %
- 5 000 - 9 999 лв. 20 %
- над 10 000 лв. 30 %

ПАРАЛЕЛИ ООД
office@zoohit.bg
02/827 98 42
0878/ 996 339
0888/ 565 339
0895/ 991 228

Ценовата листа е в сила от 02/02/2009г.
Избрани сайтове лева/годишно