1908 контролни проверки са извършили /06.02.2009/

Новини -

през годината експертите на Басейнова Дирекция - Пловдив

1908 контролни проверки за изпълнение разпоредбите на Закона за водите са извършили през годината експертите на Басейнова Дирекция – Пловдив, като 60 процента от проверките са по изпълнение на условията на издадените от дирекцията разрешителни.
Проверени са фирми и физически лица за спазване на условията, регламентирани в издадените им разрешителни. 49 процента от проверките са за водоползване от подземни води. Проверките за добив на инертни материали от коритата на реките са 8. От началото на годината са извършени 117 проверки по жалби и сигнали. В резултат на проверките са направени 1279 предписания за спазване на екозаконодателството.
Проверените водни обекти и хидротехнически съоръжения са на територията на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали, Сливен и Стара Загора. Във всеки окръжен град Басейнова дирекция-Пловдив има регионални бюра. Адресите им могат да бъдат намерени на интернет страницата www.bd-ibr.org
Сигнали за нарушение на Закона за водите могат да се подават на тел.: 032/62-15-52.

16.12.2008 г.
Пресцентър на Басейнова дирекция-Пловдив
Инж. Лиляна Барганова - Пресаташе
тел: 032/63-32-38; GSM: 0887-93-92-37
e-mail: bd_plovdiv_press@abv.bg
Избрани сайтове Пловдив

  • СтиманиВижън- Фото и видео услуги, сватбена фотография, видеозаснемане на сватби Стимани Вижън- фото-видео услуги. Видеозаснемане, фото за сватба, видео за сватба. Сватбен видеооператор и сватбен фотограф в ...

  • Нови интернет страници Пловдив

  • ГЕОГРАФСКИ СВЯТ Туристически агенции: Светът на Вашите мечти Истанбул между Европа и Ориента (от София и Пловдив) - 3 нощувки

  • СтиманиВижън- Фото и видео услуги, сватбена фотография, видеозаснемане на сватби Пакетни цени ФОТО И ВИДЕО

  • Най-актуални страници Пловдив

  • Сватбени фотосесии - портфолио на Стимани Вижън Портфолио

  • Пловдив Сватбен фотограф в Пловдив

  • Сватбен фотограф и видео оператор - пакетни цени за фото и видео Пакетни цени ФОТО И ВИДЕО