Завършва холандско-българският проект „Моят бряг” за развитието на българското Черноморие 30.01.2009

 

Агенция Фокус
София. На заключителен семинар на 3 февруари 2009 в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще бъдат обсъдени заключителните документи и резултатите от двегодишния холандско-български проект „Моят бряг” за изработване на визия и управленски план за интегрираното развитие на българското Черноморие, съобщиха от съорганизаторите на проекта. Ще участват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – основен партньор в проекта, на бенефициентите – Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите (Черноморската басейнова дирекция) и Държавната агенция по туризъм, на трите черноморски области и на крайморските общини, на холандското Министерство на жилищното строителство, териториалното управление и опазването на околната среда, холандски и български експерти.
Проектът представя четири черноморски визии – за Добрич, Странджа, Бургас и Варна, и три управленски плана – Регионална устройствена схема за интегрирано управление на крайбрежието за Добрич; Стартиране на устройствен план за Бургас и идентификация на проекти за Странджа. Пилотът във Варна не беше развит в управленски план поради липсата на сътрудничество от страна на главните бенефициенти. Вместо това бяха подготвени препоръки за Интегрирано морско устройствено планиране в рамките на Морската рамкова директива. Друг резултат по проекта е предложението за Крайбрежни съвети – по един във всяка черноморска област. Крайбрежните съвети ще съветват областта и общините за взаимозависимостите между териториалните планове, регионалните устройствени схеми регионалните планове за развитие: първата стъпка към следващите оперативни програми. Крайбрежните съвети ще допринасят за по-балансирано развитие на крайбрежието и ще включват представители на правителството, неправителствените организации и основните икономически сектори във всяка област.
В проекта бе използван напълно нов подход, основан на Препоръките на ЕС за интегрирано управление на крайбрежните зони. Този подход на „открито планиране” предвижда привличането на заинтересованите страни на много ранен етап във всеки проект. Това гарантира ангажираността на съответните заинтересовани на всички нива – държавни институции, местни власти, бизнес и граждански организации. Привличането на заинтересованите в ранен етап на планирането ги прави „съ-собственици” на крайния продукт и създава планове и стратегии с високо качество. Въвличането на ранен етап на тези, които ще са пряко засегнати от даден план, допринася за прилагането на плана и за избягването на “ad hoc” решения.
Екипът на проекта „Моят бряг” се обърна към всички заинтересовани страни на българското черноморско крайбрежие – местни власти, индустрии, бизнес, туризъм, природозащитни организации, организира лични интервюта и дискусии на кръгли маси, получи чрез сайта на проекта много идеи от хора, които живеят и работят на морето. Експертите в проекта работиха с всички, които проявиха интерес и съпричастност да споделят амбициите си, да развият заедно най-добрите идеи и да намерят решения, печеливши за всички. За съжаление не всички бяха еднакво организирани, заинтересовани и кооперативни.
Проектът „Моят бряг” за визия и стратегия за интегрирано управление на българското Черноморие започна в началото на 2007 година по молба на българското правителството до холандското правителство за помощ при управлението на бързо развиващото се Черноморско крайбрежие. Проектът е финансиран от холандското правителство с 400 000 евро по линия на предприсъединителните фондове.
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове проекта

  • Адимари Студио- архитектура и интериорен дизайн Адимари Студио- архитектура и интериорен дизайн. Изработка на авхитектурни и интериорни проекти,професионални 3D визуализации. П ...

  • Най-актуални страници проекта

  • Враца посреща победителите в „Работилница за репортери 2019“

  • Курсове по 3D Studio Max Design - моделиране и визуализация 3D Studio Max Design

  • Правят модерна спортна площадка в училище