Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България 2009 22.01.2009

 

На 17 и 18 януари се извърши 33-рото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в страната.

Преброяването се осъществи съвместно от екипи на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, Федерация на природозащитни сдружения “Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците, Фонд за дивата флора и фауна, Балкани, Льо Балкан, Българската орнитологична централа, и др.
Те посетиха и проучиха над 200 влажни зони в цялата страна.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда в средата на януари и обхваща основните места за концентрация на зимуващите птици в България (Дунавското и Черноморското крайбрежие и водоемите във вътрешността на страната). В Европа преброяването се провежда ежегодно от 1967г., а у нас от 1977г.

С помощта на преброяването се проследява числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици. Целта е във възможно най-кратко време да се обхванат максимален брой водоеми и да се състави точна картина на състоянието на популациите и съответните водоеми. Получените данни се обработват по специална методика и се предоставят на Министерството на околната среда и водите и на Wetlands International – организацията, координираща в международен план Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Информацията служи за оценка на промените в състоянието на популациите на проследените видове птици, за оценка на промените в околната среда и последствията от тях за хората и за биологичното разнообразие.

България е ключово място за зимуване на водолюбивите птици, които долитат от Северна Европа и Азия. Сред тях са немалко застрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкият корморан, къдроглавият пеликан и много други. В България зимува около 70% от световната популация на червеногушата гъска, до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска, близо 20% от популацията на малкия корморан, между 1 и 5% от световната популация на тръноопашатата потапница.

Данните от преброяването ще бъдат анализирани и представени на обществеността в рамките на следващите няколко дни.

За повече информация от страна на Зелени Балкани:
Градимир Градев – 0885 609287, 0887 210094
Дончо Киров – 0888 515662
Избрани сайтове птици

  • Анималия - храни и аксесоари за вашите домашни любимци Анималия - храни и аксесоари за вашите домашни любимци, зоохрани, кучета, котки, птици, рибки, гризачи, зооборса на едро и дребн ...

  • Нови интернет страници птици

  • Анималия - храни и аксесоари за вашите домашни любимци Fly HB Carioca 2 кг

  • Най-актуални страници птици

  • Fly HB Carioca 2 кг

  • Азиатските съкровища - Хонг Конг, Макао и Тайван повече » ...

  • Екскурзия в Египет - приключения в земята на Фараоните 2019 повече » ...