Баща и син

Един баща имал много глупав син. Решил да му се скара, дано спре да прави глупости:
- Ела тука бе, говедо! Сядай!- викал бащата и нервно тракал с пръсти по масата.
- Ей сега, само да отворя, че някой чука.
- Сядай ти казвах, бе! Аз ще отворя!
Избрани сайтове прави

Нови интернет страници прави

  • Гледай в интернет! Оранжерия

  • Какво? .Net След хранене