Прочистват "Сребърна" от диви свине

 

Започва санитарен лов на диви свине, чакали и лисици в резервата "Сребърна". Отстрелът на животните става с разрешение от районната инспекция по околната среда и водите в Русе. Гонитбата с пушки ще продължи до края на месеца. Целта е да се регулира числеността на хищниците, за да се предотврати нанасянето на щети върху орнитофауната на резервата. В лова ще участват отново членове на ловно- рибарското дружество от Силистра и ловните дружинки на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир, както и представители на Държавното горско стопанство в Силистра.
в. Телеграф
Избрани сайтове "Сребърна"