Бебе осинови царски орел в Стара Загора 09.01.2009

Четиримесечният Виторио стана “осиновител” на царски орел от Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Всъщност бабата на детето участва в инициативата "Подари приятел на приятел" и подари на внука си за Коледа свидетелство, че малчуганът е горд "стопанин" на величествената птица.
Невръстният осиновител е един от 12-те българи, които се включиха по празниците в инициативата “Подари приятел” на Спасителния център за диви животни.
Осиновяването на животно от Центъра означава поемане на финансовата му издръжка. Тя излиза между 13 и 36 лв. на месец. С “родители” през тази година се сдобиха общо 60 животни. Сред най-предпочитаните за “даряване” по Коледа пернати бяха соколът Орко и пеликанът Грую.
Повече информация да Осиновителната програма на Спасителния център можете да получите на страницата на Спасителния център:
http://greenbalkans-wrbc.org/category.php?language=bg_BG&cat_id=48
Избрани сайтове Спасителния