Приет е първият проект по Оперативна програма за развитие на сектор„Рибарство”(2007-2013г)

 

Пловдив. Първият проект по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013) на „Екофиш” ООД, гр. Пловдив беше официално приет в териториалното звено на ИАРА – гр. Пловдив в присъствието на заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов и изпълнителният директор на ИАРА г-н Пламен Камбуров, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Проектът „Изграждане на специализирана база за изкуствено размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване видове риба” е за създаване на рибно стопанство в село Яким Груево край Пловдив и е по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Срокът за реализиране на проекта е 2 години. Ще бъде изградено стопанство на площ от 20 декара. В него ще се отглеждат есетрови риби за добив на черен хайвер, за зарибителен материал и традиционни видове риба – шаран, европейски сом и толстолоб за нуждите на рибопроизводителите в страната.
Безвъзмездната финансова помощ по мярка „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” е в размер на 40 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи. 75 % от тях се осигуряват от Европейския фонд по рибарството, а останалите 25 % са средства от националния бюджет. Минималният размер на помощта за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 1 000 евро. Инвестицията по одобрен проект се реализира в рамките до 12 месеца. За подпомагане могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, като кандидатите трябва да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА.
При мярка „Производствени инвестиции в аквакултурата”, безвъзмездната финансова помощ е в рамките на 60 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 1 000 000 евро за проект. От тях 75 % ще бъдат осигурени от Европейския фонд по рибарство, а 25 % е национално съфинансиране. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат по тази мярка не може да е повече от левовата равностойност на 2 000 000 евро. Максималната продължителност за изпълнение на инвестицията по одобрен проект е до 24 месеца. За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, регистрирани като земеделски производители, както и юридически лица или еднолични търговци. За съществуващи обекти предмет на подпомагане, да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на Закона за рибарството и аквакултурите.
Агенция Фокус
Избрани сайтове проект

  • Oranjeria Оранжерии, Проектиране на оранжерия, оранжерии и оранжерийни комплекси, парници, оранжерии от поликарбонат, модулно хоби орнанже ...

  • Метални изделия - Аркада 22 Аркада 22 предлага - Метални изделия,Метални парапети, Парапети черен метал, Метални конструкции, Козирки, уникални метални изде ...

  • Градински център Божилови- озеленяване, производство на растения, затревяване Градински център Божилови предлага озеленяване, производство на растения, дървета и храсти, поддържане на градини, поддръжка на ...

  • Нови интернет страници проект

  • Технически колеж - Казанлък Ново дарение за Техническия колеж

  • Метални изделия - Аркада 22 Проектиране

  • Aleti Furniture – италиански мебели и осжетление от водещи производители.