»вановден/07.01.2009/

 

Ќай-важната миси€ на …оан е била да кръсти ’ристос: Д»стина ви казвам: между родените от жени не се е €вил по-гол€м от …оана  ръстител€; ала най-малки€т в царството небесно е по-гол€м от него." (≈вангелие от ћате€, 11:11). «атова и най-големи€ от трите празника, посветени на светец, църквата празнува веднага след Ѕого€вление, на 7 €нуари, като гол€м събор, на който са призовани всички православни христи€ни. ќт всички пророци, предсказали идването на —пасител€, …оан единствен има възможност да го посочи с ръка. Ќещо повече, негова е и честта да му даде своето кръщение с вода, за да кръщава той с дух и слово. ∆ивотът и душевната чистота, ко€то постига …оан  ръстител, както и мъченическата му смърт в крепостта ћахерон едва на 34 години са причина жити€та и библейските разкази да говор€т за него по-скоро като за ангел, отколкото за човек, а култът към него отрежда н€колко големи празника - »вановден, ≈ньовден и —екновение.
»коните го изобраз€ват с пустинно облекло от камилска вълна, кожен ремък и с криле като ангел, символизиращи моралната му чистота и достойнство на предтечата, жив€л на границата между —тари€ и Ќови€ завет. ¬ л€вата си ръка държи разгърнат ръкопис, на който се чете: Дѕокайте се, защото се приближава царството небесно."

ѕразникът

Ќародът ни в€рва, че когато светците си подел€ли света, на …оан се паднало Дда кръщава вода, зем€, млади булки и малки деца". Ќаричат празника още ∆енски водици заради рол€та, ко€то имат жените в ритуалите. —ветецът помага при различни болести, но особено силно тр€бва да му се помол€т страдащите от главоболие.

–итуали

 ръстена и осветена, водата вече може да лекува, да гони злото, да дава сила, жизненост и здраве. ƒобре е на »вановден всеки да изпита на собствен гръб магическата й сила.
 ъп€т се булките и младоженците, които са се оженили през зимата до »вановден, сгодени моми и ергени и, разбира се, всички именници. — предимство се къп€т децата, първенците и по-заможните хора.  ойто иска, може да се откупи, като парите отиват за почерпка. ƒобре е къпането да става на открито, водата да е течаща или поне донесена от извор. “огава маги€та й е най-силна.
ќбикновено къпането става от кума или девера и това напомн€ на след-сватбен цикъл заедно със завършващи€ коледно-новогодишен празничен период. Ѕулката дар€ва кума и девера с чорапи, кърпа - домашно тъкана, или пешкир.
Ќа обед младоженците ход€т на гости на кумовете си. Ќос€т пита или кравай, баница, млин, вино и раки€, на места в «ападна Ѕългари€ - и дар за кръстницата. ’оди се на гости и при девера.
ѕо къщите на близките си роднини ход€т девойки водичарки. ≈дната е облечена в невестини дрехи - т€ целува ръка на стопанина, който € посреща, и започва да събира подаръците, най-често дребни монети, в б€ло бакърено котле. ƒругите с песен благослав€т всеки член от семейството.
¬сички именници тр€бва да почерп€т. Ћоша поличба е, ако на имен ден не те почетат и не ти дойдат гости.
ѕразничната трапеза е много богата. Ќе се раздига до сутринта и от не€ се остав€ част за стопанина на къщата (за зми€та) - да бъде почетен и уважен, да съхрани дома и да го брани от злото. „естити му се кумството, а н€колко мъже вдигат и подхвърл€т три пъти нагоре новоизбрани€ кум. “ой благослав€ всички, а накра€ на наниза с пари около кръста връзва още една пара - да е здрава и спорна годината.
»вановден е ден за побратим€ване. ћладежите, които искат да станат побратими, си ход€т на гости, като тръгват от дома на най-възрастни€, за да получат благослови€та на майките. «аедно с благослови€та получават и китки от бръшл€н и чемшир, завързани с червен конец и златна паричка - пожеланието е новото им побратимство да е здраво и дълго като вечността. –итуалите, които се изпълн€ват, звучат като клетва и като благослов. ћладежите стъпват едновременно с десен крак върху живи въглени, отпиват от паница вино, отчупват от специалните обредни хл€бове. јко не са женени, по-късно те си стават кумове и кръстници.
ќт »вановден вече спират да ход€т маскираните дружини - наричат ги кукери, бабугери, русалии и пр. ¬ н€кои райони изкъпват тържествено и цар€ на русалиите, а той дава богата гощавка. ѕрисъстват всички карнавални персонажи.
ѕочитта към …оан  ръстител народът е възп€л в редица песни.
Ќа този ден приключва и коледарски€т цикъл. ‘иналът се слага чрез тежко празнично хоро.

ћетеорологични прогнози

јко на »вановден н€ма сн€г и лед, през л€тото ще има болести по хората и по добитъка.
јко по сливите има скреж, те ще дадат много плод и годината ще е плодородна.
 аквито са студенините по »вановден, такива ще са горещините по ѕетровден.

ќбредни вещи, храни и символи
“рапеза
¬арено жито, ошав, фасул, свинско със зеле, свински ребра, печена кървавица, суджук, баница.

«а изготв€нето на справка ќбичаи и в€рвани€ на јгенци€ У‘окусФ са използвани следните източници:

*Ѕългарски магии и гадани€, автор - Ћили€ —тарева, книгоиздателска къща “руд, 2007
*јрхив на јгенци€ У‘окусФ - отдел Ујрхив и бази данниФ и други.
јгенци€ ‘окус
»збрани сайтове »вановден