Христо Михайлов: 122 000 са били ловците

в България през 2008 година

София. 122 000 са били ловците в България през 2008 година, които членуват в 145 ловни сдружения. Това заяви в интервю за Агенция „Фокус” Христо Михайлов, председател на Българския ловно-рибарски съюз. Запитан кой може да стане член на Българския ловно-рибарски съюз, той отговори: „Всеки български гражданин, който е пълнолетен и който положи успешно теоретичен и практически изпит, премине успешно курс за подготовка между три и шест месеца и има ловен колектив някъде, доброволно в страната, където той си избере може да бъде приет за член на Ловно-рибарския съюз”. Михайлов уточни, че размерът на членския внос се определя от общото събрание на ловците. Той не се администрира изобщо и варира в широки граници между 30-40 и 80-100 лева на различни места в страната. „Ловците сами доброволно и демократично управляват финансовите си потоци, така че не е изненада, ако на едни места се плаща повече, а на други по-малко”, допълни Михайлов.
„Ловците в нашия национален съюз за 2008 година са 122 000, а сдруженията, юридическите лица, които са сформирали 145 дружинки, сформират националната организация. Но искам да подчертая, че в Република България и спрямо броя на населението и спрямо територията на страната, за мое съжаление и огорчение, ловците са в пъти повече отколкото в нормалните европейски държави. Ловната преса върху дивеча ежеседмично е изключително голяма и това е една от големите причини дивечът в България да е по-малко отколкото може да бъде”, коментира още Христо Михайлов.
Александър ШАБОВ
Агенция Фокус
Избрани сайтове Михайлов