Ќќ¬ј √ќƒ»Ќј - ¬ј—»Ћќ¬ƒ≈Ќ /01.01.2009/

 

ѕ–ј«Ќ» Џ“
—вети ¬асилий помага срещу магии, уроки, зли сили и душевни забол€вани€. “ой пречиства мислите и грешните желани€, дава надежда при униние и отча€ние. ѕри вс€ка скръб и изкушение добре е да се помолим на този светец.

–»“”јЋ»
¬ечерта срещу Ќова година се прави втората след Ѕъдни вечер кадена вечер€. ѕрекад€ва се с въглен, поставен на лемежа (палешник, ралник) или на керемида.
ѕитата се разчупва високо и се раздава на всички по старшинство. Ќай-добре е парата да остане за дома, иконата или главата на семейството. јко това не стане, стопанинът има възможност да € откупи. “ака всички се над€ват, че сполуката и благополучието ще са за цели€ дом.
Ѕаницата с късметите се завърта три пъти от майката или бащата и всеки взима парчето, което се падне пред него.  ъсмети има за всички от семейството, дори и за тези, които по една или друга причина отсъстват. «а домашните животни се наричат др€нови клончета, като се гледа пъпките по т€х да съответстват на бро€ на овцете, козите, телетата. „есто се подреждат и житни сламки, вързани с конец, за различните селскостопански култури.
Ќовогодишната трапеза не се раздига до сутринта, остав€ се за праоте-ца стопанин.
ќгън€т в огнището се поддържа през ц€лата нощ и се см€та, че не е на хубаво, ако се остави да угасне.
Ќа места на ¬асиловден раздават краваи против мечки и вълци с думите: Дјз като съм под път - т€ на връх; аз като съм в просойна, т€ - в усойна."
¬ –одопите майките стават рано и сурвакат с др€нова пръчка децата още докато сп€т в завивките, а после - и останалите членове на семейството.
∆ени и моми ми€т косите си с вода, в ко€то е потопен др€н - да са здрави и блест€щи.
јко жената, ко€то е месила питата, отиде в градината или в кошарата, или на пчелина с тестени, още неумити ръце и пипне дърво, животно или кошер, те ще раждат повече и пчелите ще се ро€т.
—лед приключване на трапезата недогор€лата свещ и суровото жито се запазват, както и палешникът с пепелта от предишната кадена вечер€.
Ќа ¬асиловден по къщите тръгват сурвакари - деца от 4-5 до 11-12 години - със сурови др€нови клонки, сурвакници. Ќа т€хно име наричат и празника —урва. —урвакарите благослав€т и наричат за живот, здраве и плодородие: Дѕълна къща с дечица, пълна кеси€ с пари, пълни обори със стока." — др€новата пръчка удр€т по гърбовете поред всеки член от семейството по старшинство и наричат:Е
Ѕлагослови€та им се нарича още Дблаженка", Дслава", Дмолитва", Дсо-рваки€" и е всъщност вербална маги€ - изреченото слово тр€бва да се сбъдне.
Ќа места др€новите пъпки от сурвакниците се пускат в полозите на кокошките, за да се мът€т пилета.

 укери
’арактерни за този ден са маскираните сурвакари: кукери, джамали, бабугери, мечкаре, старци, сурвишкаре, станчоре и пр.  укерите са мъже, облечени в женски дрехи, украсени с маски на животни и птици, и често силно гримирани. ѕо€вата им съвпада с периода на т. нар. ћръсни, Ќе кръстени дни. “акъв е и смисълът на този своеобразен мъжки карнавал -да предпази от злото, да пропъди демоните и злите сили надалече. ѕодготовката е дълга. ѕрав€т се не само специални маски и дрехи, но се подготв€т и различни съоръжени€ за вдигане на шум и вр€ва - звънци, хлопатари, железа, тенджери, гайди, кавали, тъпани. Ћюбими персонажи са младоженец, свещеник, кум и кума, свекър и свекърва, девер и зълва. — тази Дсватба" върв€т циганин, мечкар и пр., които отговар€т за атракциите, докато Дсвещеникът" извършва Двенчавката". –азиграва се истински коме-диен театър, пон€кога има и живи мечки. —ъвременни организирани форми, като фестивала Д—урвакари и кукери" в ѕерник, поддържат този народен обичай.
Ўестви€та имат просветителски характер.  огато в т€х тр€бва да вземат участие 11-12-годишни момчета, бащата ги води при главатар€ и казва: Д¬ойводо, давам ти това суровичкарче с пилешко сърце и за€шки нозе, да го направиш с лъвско сърце и с орлови криле."

√јƒјЌ»я » ѕ–≈ƒ— ј«јЌ»я
Ќа прага на къщата се коли червен петел и се гледа накъде ще тръгне птицата - навътре към дома или навън. ¬€рва се, че с петела върви и късметът - или влиза, или излиза от дома. Ќай-добре е, ако стигне чак до огнището. √лавата на петела се пази за лек против кашлица.
ћомите и ергените скриват първи€ залък от погачата под възглавницата си.  огото сънуват, за него ще се ожен€т.
јко обредната погача не е доизпечена, годината ще е тежка, ако е изпечена - здрава, а ако е препечена - на децата ще поникнат здрави зъби.
јко парата от питката остане при изваждането й Дгола", без тесто по не€, годината ще е гладна и обратното - полепналото тесто вещае имот и сполука.
ќт този, който пръв дойде на гости или да сурвака, зависи късметът на къщата. “ой тр€бва да е с добри намерени€, да му върви, да е с лека ръка и добро сърце.
ѕо кромид лук се предсказва времето през годината. ¬ дванадесет люспи, наречени на дванадесетте месеца на годината, се слага по малко сол, изнас€т се на покрива или се слагат на печката и на сутринта се гледа дали солта се е разтопила, или е останала твърда. јко се е разтопила, през съответни€ месец ще е дъждовно, ако ли не - ще има суша.
ѕо маслинови листа, наредени край огнището, се гадае за дълголетието и късмета на всеки.
Ќа входната врата се постав€ др€нова клонка с пъпки. ћайката нарича на всеки член от семейството пъпка от др€на, а след това се хвърл€ в огън€ и се гледа как изгар€. јко пъпката подскочи и пукне, този от семейството, на когото е наречена, ще бъде здрав и пъргав през годината, ако остане да тлее - ще боледува. Ќай-лошо е предсказанието, когато почернее и се вдигне пушек.
ћомите изхвърл€т костите от храната на двора, на сметището, и чакат да вид€т кой ще дойде. јко е сврака, през годината ще дойдат годежари, ако е куче - още ще се момува.
ѕо €дките на орехите, наречени за всеки, се гадае за здраве. ƒобър знак е, ако н€кой кихне, докато семейството е на трапезата. Ќа него му се нарича първото домашно животно, родено през пролетта.
ѕод стрехата в паничка вода се остав€т бел€зани с конец листа от бръшл€н и на сутринта нареченото листо на всеки показва здравето му през годината.
Ћадуване, Дѕеене на пръстени"
—рещу ¬асиловден моми нос€т при пълно мълчание мълчана вода от извор в б€л бакърен котел. ѕостав€т го под трендафил да пренощува под Х звездите. ѕускат се вътре пръстените на момите, завързани с червен конец, или китки с €бълки, покриват го с червена престилка. —утринта в ранни зори, преди изгрев слънце, хората се събират в къщата или на площада. ѕред всички едно малко момиче Дбулка", майчино и бащино (което означава, че си има и майка, и баща), забулено с кърпа, вади пръстените или китките наслука, а зад него моми, хванати за рамене, игра€т хоро и прип€ват. Ќаричат за кого ще е пръстенът, за красив и добър, за богат (Д—ребърно рало, златна копра-л€") или беден (ДЅосо зайче на пъртина"), за ковач, орач, пастир (Д”, бре, де, бре, въз дъбрава"), учител (ДЌа стол седи, перо държи"), за всичко, което пе€т припевките, а те зна€т много. » както се случи, каквото припе€т на пръстена или китката, такова, казват, се случвало:

ћ≈“≈ќ–ќЋќ√»„Ќ» ѕ–ќ√Ќќ«»
 акто вс€ко начало, и Ќова година се чака с надежда за по-добро. „овек се опитва да го види във всеки знак, който дава светът около него. » се опитва да го предизвика с жест, знак, слово. ¬€рва в маги€та на изреченото слово, на направеното заклинание.
јко нощта срещу Ќова година е €сна, годината ще е здрава, ако е облачна - ще има болести.  аквото е времето на Ќова година, такова ще е през цели€ месец.
јко вали сн€г, по ѕетровден ще вали дъжд. јко има скреж по дърветата, плодородието ще е добро.  ъдето падне мъгла, там ще бие град през л€тото. јко вали ситен сн€г - пчелите ще дават много мед, ако снегът е едър - бръмбарите ще са повече.
јко вечерта срещу Ќова година или преди изгрев слънце пчелите бръмчат, през годината ще има много мед.
јко на Ќова година рано преди изгрев пчелите бръмчат силно в кошерите, ще има много мед.
јко на Ќова година прегърми от запад, годината ще е скъпа, ако прегърми от изток - ще е евтина.
јко €нуари започне в понеделник, зимата ще е тежка, л€тото - благопри€тно, виното - добро, а хората - здрави. ќвцете и пчелите ще боледуват.
јко €нуари започне във вторник, зимата ще е лоша, а пролетта - бурна и дъждовна. Ћ€тото ще е хубаво, виното - също.
јко €нуари започне в ср€да, зимата и пролетта ще са люти, л€тото ще е хубаво. ўе има много вино и овошки. Ќа търговците ще им върви. ћедът ще намалее. ƒецата да се паз€т повече.
јко €нуари започне в четвъртък, зимата и л€тото ще са хубави, а пролетта - бурна. ўе настъпи мир.
јко €нуари започне в петък, зимата ще е снежна, а пролетта и л€тото -хубави. ¬иното ще е добро, а житото - скъпо. ѕчелите и овцете ще намал€ват. ћного хора ще се оплакват от болки в очите.
јко €нуари започне в събота, зимата ще е облачна и снежна. ¬иното ще е скъпо, а пчелите и житото - добри. ƒа се паз€т старите хора.
јко €нуари започне в недел€, зимата ще е снежна, пролетта - бурна, а л€тото - ветровито. ќвошките ще са в изобилие. Ќа зем€та ще настъпи траен мир. ƒа се паз€т старите хора.
Ћуната през €нуари се ражда в полунощ и свети тридесет дни. јко е права, на хубаво е, ако е полегнала, означава дъжд.
јко през €нуари прегърми, когато луната расте, не е на добро за хората. ѕри посевите първата сеитба ще е добра, последната - лоша. Ќе само първи€т ден на годината, но и цели€т €нуари дава знаци какви ще бъдат идващите дни и месеци.
јко в началото на €нуари вее западен в€тър, той ще вее и когато цъфти
житото и ще го развал€.
—тудът през месеца е на здрава година, дебели€т сн€г показва гол€мо плодородие. јко €нуари е без сн€г, юли ще е без дъжд.
јко €нуари е топъл, пролетта ще е влажна и дъждовна, а л€тото - студено. » обратно.
јко прегърми през €нуари, л€тото ще е ветровито и дъждовно, плодородието ще е слабо, особено зле ще е при ранните посеви.
јко през €нуари има слънчево затъмнение, това е поличба за добро време и добро л€то.

ќЅ–≈ƒЌ» ¬≈ў», ’–јЌ» » —»ћ¬ќЋ»

“рапеза
Ќа трапезата се слагат погача, варен Двасильовски" петел, варено жито, баница с късмети (млин, тутманик, зелник). ѕоднас€ се пача, направена от главата на коледното прасе, или самата глава - сварена. ќбредната погача е пр€сна пита, нашарена само с вилица, със сребърна пара, др€нови клонки или късмети, наречени за всеки от къщата. ѕриготв€т се също кокошка (или пуйка), торта, мед, жито, орехи, ошав. Ќа трапезата тр€бва да има също чесън и кромид лук.

¬ълна
¬€рва се, че вълната има магическата сила да прогонва зли сили.  ато апотроп (тоест средство с отблъскваща сила) т€ присъства като елемент на характерни обредни вещи, например сурвакницата, маската ДЋик", червената и б€лата вълна, ко€то бабата акушерка лепи с мед на главичките на изражданите от не€ деца. ѕротив уроки се кади и се носи вълна. ћарте-ничките, които тр€бва да отблъснат вс€ко зло и да донесат здраве, се прав€т от усукан нал€во б€л и червен вълнен конец. √ол€м брой обредни практики с вълна се изпълн€ват при сватба, раждане, погребение. —м€та се, че болестите и най-страшната между т€х - чумата - сп€т във вълна. Ѕолестите, както и техните побратими - демони, змейове и самодиви - могат да бъдат прогонени от вълнена къдел€ или хурка. «атова е добре, когато жена върви по тъмно, да носи хурка. ¬ълната е култово нечиста, притежава двой ственост, свързва живи€ с неживи€ св€т. ¬зета от т€лото на животното, т€ вече е мъртва. ѕринадлежи на зем€та, на хтоноса. Ќамира се в подножието на световното дърво, откъдето осъществ€ва връзката с подземни€ св€т. «атова и вълната се свързва с плодовитостта - €рка символика в сватбените обичаи. ѕри погребални€ обред съдейства за приобщаване на мъртвеца към подземни€ св€т.
ћаската ДЋик" е украсена с огледала, разноцветни пера, мъниста, пай-ети, кукли и пр. ¬еро€тно името й е свързано с н€когашната функци€ на тези мъжки маскаради не само да сурвакат и да благослав€т по къщите, но и да раздават билки, лекове на болните, да лекуват дори с тайнства и заклинани€.

»ћ≈ЌЌ»÷»“≈
¬асил, ¬асилка и техните производни.
¬асе, ¬асилин, ¬асилко, ¬аско, ¬аскун, ¬асо, ¬асьо, ¬ас€, ¬атко, ¬ацо, ¬ачко, ¬ашко.
¬аса, ¬асила, ¬асилена, ¬асилина, ¬асилиса, ¬асина, ¬аска, ¬ас€.


«а изготв€нето на справка ќбичаи и в€рвани€ на јгенци€ У‘окусФ са използвани следните източници:

*Ѕългарски магии и гадани€, автор - Ћили€ —тарева, книгоиздателска къща “руд, 2007
*јрхив на јгенци€ У‘окусФ - отдел Ујрхив и бази данниФ и други.
јгенци€ ‘окус
»збрани сайтове €нуари

Ќай-актуални страници €нуари

  • ќгн€н ƒонев - »зпълнителен директор на —офарма јƒ ќгн€н »ванов ƒонев

  • √рижа за кожата през зимата повече ї ...

  • √рижи за кожата през л€тото повече ї ...