Кръжоци по пчеларство, цветарство и актьорско майсторство има в три видински училища /18.12.2008/

 

Видин. Проект “Създаване на атрактивна и привлекателна училищна среда за младите хора чрез провеждане на извънкласни занимания” се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и е в духа на изискванията на образователното министерство. Това каза за радио “Фокус”- Видин Петър Младенов, председател на Сдружение „България в Европа”. По думите му, в рамките на проекта, който е в размер на почти 50 000 лева, в три видински училища са сформирани кръжоци, чрез които сдружението се опитва да провокира интерес в младите хора към конкретни дейности. Целта е да се създадат условия за развитие на интелектуалния и личностния потенциал на децата, да се разнообразят извънкласните занимания и да се подобри достъпа до образование и обучение. Петър Младенов посочи, че дейностите са определени след проведена анкета сред учениците. В училище “Христо Ботев” действа кръжок по пчеларство, кръжокът по актьорско майсторство е в училище “Св. Климент Охридски”, а учениците от видинското училище “Иван Вазов” посещават кръжок по цветарство. Обучението се провежда във всяко едно училище четири пъти в седмицата по два учебни часа, като до края трябва да бъде покрит хорариум от 72 учебни часа, каза Петър Младенов. Той допълни, че на децата, които успешно са изкарали обучението, ще бъде издадено удостоверение. В кръжоците са включени по 104 деца от всяко от трите училища, разпределени в четири групи по 26. Продължителността на проекта е 12 месеца и ще продължи и през следващата учебна година, като ще приключи през месец декември 2009 година, посочи Младенов. Обучителите са учители от училищата, като идеята е да са познати на децата, за да може по-лесно да ги мотивират. В рамките на проекта ще бъдат проведени опознавателни екскурзии и състезания по лидерство.
Йорданка ГЕРАСИМОВА
Агенция Фокус
Избрани сайтове Младенов