145 809 000 лв. са отчетените приходи на Държавната агенция по горите до 30 ноември/17.12.2008/

 

София. 145 809 000 лв. са отчетените приходи на Държавната агенция по горите (ДАГ) до 30 ноември 2008 г., стана ясно на пресконференция в Министерството на земеделието и храните, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Разходите за същия период са в размер на 105 073 000 лв. - те са осигурили изпълнението на лесокултурните дейности, изплащането на заплати и осигуровки за работещите в системата. Спас Тодоров от ДАГ припомни стратегическите цели на ДАС - постигането на икономическа стабилизация на горския сектор, създаване и поддържане на устойчиви екосистеми, повишаване на качеството на живот чрез запазване и подобряване на социалните и културните измерения на горите и подобряване на информираността, координацията и между секторното сътрудничество са стратегическите цели на ДАГ.
Агенцията отчете и постигнати резултати по петте основни приоритети в годишната програма на агенцията за 2008 г. Създадени са условия за приоритетите на ДАГ. На Регионалните дирекции по горите им предстои да изпълняват задълженията си по координацията и контрола след промените в закона за горите. Извършена е регистрацията на стопанствата по търговския закон, която е приключила към юли тази година.
Извършените основни лесокултурни дейности са: 45 000 дка почвоподготовка, 40 000 дка залесяване, 189 753 дка отглеждане на култури, 17 837 дка попълване на култури.
По САПАРД са внесени 30 проекта за възобновяване и залесяване на 13 хил. дка на стойност 7,8 млн. лв. До края на годината ще бъдат отчетени по програмата 10 хил. дка за 6,7 млн. лв. По Програмата за развитие на селските райони са внесени в Разплащателната агенция 49 проекта за залесителни и възстановителни дейности за 10 423 дка на стойност 4,2 млн. лв. Проведени са 16 процедури по Националния фонд „Българска гора”, на обща стойност 332 008, 06 лв. Спечелите договори са 10.
Перспективите са в кратки срокове да бъдат разгледани и одобрени над 300 проекта по трите инвестиционни програми на стойност над 16 млн. лв.
Общият размер на действително ползване от Държавния горски фонд е 3,867 млн. куб. м лежаща маса. 1,8 млн. куб. м. са недържавните гори. Тенденцията е на нарастване на размера на ползването – от 4,3 млн. куб. м за 2002 г. до 5,991 млн. куб. м през 2007 г. и слабо увеличение през 2008 г.
Галина ДИМОВА
Агенция Фокус
Избрани сайтове горите

Най-актуални страници горите

  • Промоции поликарбонат, поликарбонатни плоскости Начало

  • Спасиха ранен щъркел

  • Земеделското министерство настоява пчеларите да бъдат информирани за пръсканията