9.6 пъти над допустимите норми е количеството олово във водите на река Чепеларска/05.12.2008/

 

По данни на РИОСВ – Пловдив оловото във водите на река Чепеларска на 25 ноемри 2008г. е 0.48мг/л, което е 9.6 пъти над допустимите норми(0.05мг/л). Към настоящия момент замърсяването вероятно се увеличава, тъй като от началото на тази седмица по течението на реката започва да се появява и мъртва риба.

На 1 декември 2008г. Зелени Балкани подаде сигнал до РИОСВ- Пловдив и Басейнова Дирекция Източнобеломорси район да бъдат взети нови проби от река Чепеларска.

Първите проби на екоинспекцията показват допустими количества на останалите опасни вещества, за които се осъществява мониторинг, а именно цинк, мед, кадмий, желязо, манган, никел и цианидни съединения. На 25 ноември нивото на цианиди в реката е било 0.002мг/л., при допустима наорма 0.5мг/л. Тревожното обаче е, че според научни данни рибите са уязвими дори при наличието на 0.001мг/л цианиди. Като се има предвид високото съдържание на тежки метали и това, че реката тече оцветена в тъмно сиво до черно вече втора седмица, крехтата ихтиофауна със сигурност е пострадала сериозно и можем да говорим за поредната екологична катастрофа породена от авария на хвосторанилище. И този път катастрофата е породена от липса на достатъчно мерки за обезопасяване на работните съоръжения. Факт е, че огромен процент от хвосторанилищата в страната дори нямат преливници , които да спрат отпадните води в слчаи като този.

Причина за това замърсяване е пробив във стената на действащото хвостохранилище на Горубсо-Лъки. Според есксперти на МОСВ течът не може да бъде овладян лесно и бързо и дори флотационната фабрика да бъде спряна изтичането на утайки в реката ще продължи. Към момента не са наложени санкции на фирмата концесионер въпреки, че според Европейската Директива за Екологична Отговорност замърсителят трябва да поеме всички разходи по отстраняване на аварията и рекултивация на засегнатите райони.

Основните проблеми за здравето на хората при подобни аварии, които не са рядкост в България се пораждат от утаяването на вредни вещества в почвите. Периодичните замърсявания на водите и въздуха водят до трайно замърсяване на плодородните обработваеми земи, а това неминуемо оказва отрицателно влияие върху качеството на продуктите, които консумираме ежедневно.
Избрани сайтове реката

Най-актуални страници реката

  • Тайланд и Камбоджа 17.11.2019г. повече » ...

  • Тайнственият Лаос и Виетнам - новото лице на Индокитай 23.11.2019г. повече » ...

  • Атрактивни конни състезания се проведоха в Хайредин