–»ќ—¬ Ц Ѕлагоевград сезира –айонна прокуратура в —андански за убита мечка/03.12.2008/

 

—офи€. –»ќ—¬- Ѕлагоевград сезира –айонна прокуратура в —андански за убита при бракониерски лов мечка, съобщиха от –»ќ—¬- Ѕлагоевград. ÷елта е да бъде установена самоличността на нарушителите. —поред «акона за биологичното разнообразие за кафьвите мечки и всички други защитени видове животни е забранена вс€каква форма на умишлено улав€не или убиване. –»ќ—¬- Ѕлагоевград призовава всички граждани да се включат в борбата с подобни нарушени€ с цел опазване на защитените и застрашени от изчезване животински видове.
јгенци€ "‘окус"
»збрани сайтове –»ќ—¬