Спират замените със земеделски земи и земи от държавния горски фонд/21.11.2008/

 

София. Преустановяват замените със земеделски земи, земи и гори от държавния горски фонд, държавни и общински земи. Това предвиждат промените в приетия днес от Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи внесен от Министерски съвет, предаде репортер на Агенция “Фокус”.
Според промените не може да се извършва замяна на имот - частна държавна собственост, или на право на строеж върху имот - частна държавна собственост, на територията на страната с имот или с право на строеж - собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в закона. Според законопроектът на МС анализът на режима в посочените закони показва, че най-големият му недостатък е липсата на обективни критерии, доказващи равностойността на двата имота като основна предпоставка за извършване на замяната. Това създава условия за извършване на замяна при недостатъчна прозрачност и се явява генератор на корупция. По тази причина е възприет подходът на забрана на замяната на държавна и общинска собственост освен в два случая: когато тази сделка е единствената възможност да бъдат уредени отношенията между държавата и трети лица - в случаите на прекратяване на съсобственост, и когато замяната е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор. Целта на измененията е да се уеднакви режимът на този институт по начин, изключващ субективизма при преценката.
Останалите законопроекти – общо 6 на брой не бяха подкрепени от депутатите.
Тихомира МИХАЙЛОВА
Агенция Фокус
Избрани сайтове собственост