ЕП прие поправка на Евгени Кирилов, която облекчава млекопроизводителите и животновъдите/20.11.2008/

 

Страсбург. Предложената от българския евродепутат от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Евгени Кирилов важна поправка в сферата на селското стопанство бе приета днес от Европейския парламент в Страсбург като част от Доклада относно предложението за регламент на Съвета за установяване на общи правила за схемите за пряко подпомагане на земеделските производители по Общата селскостопанска политика, съобщиха от пресслужбата на делегацията на българските социалисти в ЕП.
Поправката предвижда възможността държавите-членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ, да създават национален резерв формиран от неизразходваните средства от предвидения годишен размер на преките плащания. 
Съгласно действащото в момента законодателство държавите, които не са успели да използват отпусканите им средства за една година за подпомагане на селските стопани на базата плащане за хектар, трябва да върнат неусвоените пари в бюджета на Европейския съюз. Съобразно предложения от Евгени Кирилов нов член в проекта за регламент, въвеждането на национален резерв ще има положителен ефект в няколко посоки. От една страна, новите държави членки ще бъдат един вид компенсирани за липсата на национален резерв и няма да връщат неизползваните средства. От друга страна, държавите по своя преценка ще могат да използват заделените средства за сектори в затруднено положение. Предложението за регламент посочва като чувствителни млечния сектор, говедовъдството, отглеждане на овце и кози, както и производството на ориз. За България, например, животновъдните сектори са сред нуждаещите се от допълнителна подкрепа. Освен чувствителните сектори ще могат да бъдат подпомагани и региони в неблагоприятно агроекологично положение. За част от тези сектори страните не получават европейско финансиране и трябва да покриват нуждите си с национални средства. 
Оформянето на резерв ще даде възможност към националните средства да се добавят и европейски, както е в старите страни-членки. Друг положителен момент е, че държавите сами ще решават в коя година да използват националния резерв, което им дава по-голяма гъвкавост за реагиране на проблемните ситуации, а не както до сега да залагат използването на средствата за целия бюджетен период от 7 години. 
Агенция Фокус

 




Избрани сайтове средства

Нови интернет страници средства

  • Гледай в интернет! Лечение на пъпки - акне