Депутатите гледат промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/20.11.2008/

 

София. Предлагат изменение на режима, регулиращ замяната на държавни и общински земи и практическото преустановяване на замените със земеделски земи, земи и гори от държавния горски фонд, държавни и общински земи. Това предвиждат промените в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи внесен от Министерски съвет, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Промените предвиждат, че не може да се извършва замяна на имот – частна-държавна собственост, или на право на строеж върху имот – частна-държавна собственост, на територията на страната с имот или с право на строеж - собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в закона. Според законопроекта на МС анализът на режима в посочените закони показва, че най-големият му недостатък е липсата на обективни критерии, доказващи равностойността на двата имота като основна предпоставка за извършване на замяната. Това създава условия за извършване на замяна при недостатъчна прозрачност и се явява генератор на корупция. По тази причина е възприет подходът на забрана на замяната на държавна и общинска собственост освен в два случая: когато тази сделка е единствената възможност да бъдат уредени отношенията между държавата и трети лица - в случаите на прекратяване на съсобственост, и когато замяната е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор. Целта на измененията е да се уеднакви режимът на този институт по начин, изключващ субективизма при преценката. По думите на Васил Калинов – председател на Комисията по земеделието и горите тези промени се направени, за да отговорят на обществения интерес. 
Тихомира МИХАЙЛОВА
Агенция Фокус
Избрани сайтове замяната