Фестивал за околната среда се провежда на остров Крит /16.11.2008/

 

Атина. Фестивал за околната среда се провежда на остров Крит, съобщават медиите. Той ще продължи до 23 ноември. Целта е да се повиши чувствителността на гражданите към темите, засягащи околната среда - опазването и съхранението й.
Агенция Фокус
Избрани сайтове среда

  • Екологични оценки. Доклади за ОВОС. Екологични анализи, стратегии, екпертизи. ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания за консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на: Док ...

  • Най-актуални страници среда

  • Добри практики за обучение в мултикултурна среда представиха в Бяла Слатина

  • Kонсултантски услуги за опазване на околната среда Начало