Петиция срещу произволията в природен парк Витоша /12.11.2008/

 

Красивата ни планина Витоша се унищожава от частници под носа на софиянци! Подкрепете петицията срещу произволията в природния парк.
През октомври 2008 г. в района на Алеко в Природен парк Витоша с тежка строителна техника бяха унищожени каменни реки и тревна растителност на площ от 18 дка.
Извършител е фирмата "Витоша ски" АД, която притежава лифтовете и ски-съоръженията на Алеко, но не и самите писти.
Всичко това е извършено в нарушение на 4 закона - за защитените територии, за устройство на територията, за горите и биоразнообразието и на Плана на управление на Природен парк Витоша, одобрен за срок от 10 години от Министерски съвет. Нарушено е също европейското природозащитно законодателство - Директивата за дивите птици и Директивата за местообитанията, тъй като Витоша е определена като НАТУРА 2000 зона за птиците и местообитанията.
Унижошени са символите на Витоша - "морените". 
И всичко това се случва в най-стария парк на Балканите, пред очите на двумилионна София.
Наказани няма!
Нещо повече - започнало е изготвянето на Подробен устройствен проект за нова ски-зона на Витоша. Това няма как да се направи законно . Разпоредбите забраняват изграждането на нови ски-писти и лифтове в Парка. Могат само да се ремонтират и сменя стари такива без промяна на капацитет и трасета.
За да спрем произволията в Природния парк - подкрепете петицията на този линк http://forthenature.org/petitions/7

Повече информация за случая можете да намерите на този линк http://forthenature.org/cases
Избрани сайтове Витоша