На 19-ти ноември 2008 г. ще се отбележи /12.11.2008/

 

Юбилейния Десети Световен ден на географските информацонни системи

На национално ниво честването се организира от ЕSRI Bulgaria в партьорство със СНЦ "Зелени Балкани" , ORACLE България, HP България и Геолого -Географския Факултет на СУ .
Събитието е под патронажа на Председяталя на Държавната Агенция за информационни технологии и съобщения.
Програмата по честването включва тематични презентации в Софийския униреситет Климент Охридски, Техническия университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложки университет.
Експерти на Зелени Балкани ще участват с презентации за приложенията на ГИС във опазването на дивата природа.
Като заключително мероприятие е превдвиден коктейл в НДК.
"Зелени Балкани"
Избрани сайтове честването