Първо издание на международния бюлетин за Рила: RILA NEWS /10.11.2008/

На 5 ноември излезе първият брой

на електронния бюлетин RILA NEWS. Изданието е продукт на френската Асоциация за опазване на НП Рила „Франция – Рила”.
RILA NEWS e създаден в сътрудничество с българските природозащитни организации и с подкрепата на швейцарската Фондация „За една хуманна Земя”.
Бюлетинът цели ежемесечно да информира широката европейска общественост, екологични организации и учебни заведения за най-значимите събития свързани с Рила планина, притегателен център за много туристи и ценители на природата от цял свят. Бюлетинът е изпъстрен с великолепни форографии и засяга едновременно прекрасните възможности за екотуризъм в планинаната и драматичната битка по опазването на НП Рила и неговите околности от застрояване. RILA NEWS излиза едновременно на френски и английски и може да бъде свободно и безплатно разпространяван. Според председателя на „Франция-Рила”, г-н Давид Моран, изданието ще се развива и ще обхваща все по широк спектър от екологични проблеми.
Излизането на първият брой на бюлетина съвпадна с дискусия в Европейския Парламент по проблемите на българската екология, вследствие на визитата на Европейския комитет по петициите в България в края на миналия месец.

[ 2008-11-07 ]
Избрани сайтове Рила”