Самозванци поставят логото на Зелени Балкани на колите си, с неясно подбуди /10.11.2008/

Напоследък са регистрирани редица случаи на хора,

с неясни подбуди, които използват името или логото на Зелени Балкани и го поставят на автомобили, без да са оторизирани за това и без да са информирали организацията.
Във връзка с това е следното изявление на УС на СНЦ "Зелени Балкани" и СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора"

До
Всички заинтересовани страни

Уважаеми членове, съмишленици и приятели на “Зелени Балкани”,
Напоследък са регистрирани редица случаи на хора, с неясни подбуди, които използват името или логото на Зелени Балкани и го поставят на автомобили, без да са оторизирани за това и без да са информирали организацията.
Те често са наблюдавани да се придвижват в райони, където се осъществява интензивен лов, което крие подозрения за техните подбуди. Съществуват и данни, че някои от тях се представят пред институции и хора, в съответните райни като членове на екипа на Зелени Балкани,за което е вероятно да имат користна цел.
Във връзка с това Управителните съвети на сдруженията в Пловдив и Стара Загора напомнят, че логото е запазения знак на Зелени Балкани, чието използване не е разрешено без изрично позволение от страна на Организацията.
Автомобилите на Зелени Балкани също носят логото на организацията – но имат стандартното лого, а броя и вида на стикерите са отразени при регистрацията на МПС-тата в съответния КАТ.
Последния случай на нерегламентирано ползване на логото е на автомобил - модел УАЗ 469, зелен на цвят, с рег. № СТ 4504 НН видян няколко пъти в гр. Казанлък. Независимо от подбудите на собственика на автомобила, той не е упълномощен да използва името и логото на “Зелени Балкани”.
Управителните съвети на сдруженията ще подадат жалба до съответните държавни институции с цел прекратяване на злоупотребите.
При нужда ще се търси съдебна отговорност съгласно закона от съответните злоупотребили лица.
Молим всички, които имат данни за нерагламентирано ползване на логото ни, да ни пишат на office@greenbalkans.org.

Ивайло Клисуров – Председател на УС на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”

[2008-11-07]
Избрани сайтове Балкани