Омбудсманът представи критичен доклад за инерцията на държавата

по отношение на животновъдството /05.11.2008/

София. Омбудсманът Гиньо Ганев представи остър и критичен доклад за инерцията на държавата по отношение на животновъдството у нас, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Налице са сериозни пречки за ефективно функциониране на млечните ферми. Преобладават малки и средни неефективно функциониращи ферми за производство на мляко. В голямата си част животновъдните ферми не разполагат с достатъчно собствена земя за фуражно производство. Високата цена на фуражите затруднява изхранването на животните и повишава себестойността на продукцията. В същото време свободните земи от държавния и общинския фонд, а и частните не се използват пълноценно и запустяват. Има сериозни проблеми и недоволство по отношение на категоризацията на фермите и разпределението на млечните квоти. Практиката на събиране на млякото не позволява запазване на неговите качества. Това са някои от основните констатации в доклада на националния омбудсман Гиньо Ганев по проблемите на животновъдния сектор у нас. Констатациите в доклада на Ганев бяха представени от неговия секретар Борислав Цеков. Няма държавна стратегия за развитие на млечното животновъдство - досегашните усилия за нейното създаване не са постигнали успех, сочат констатациите. 
Действащите механизми за финансиране на сектор животновъдство не са достатъчни. Забавя се създаването на единна индентификационна система за европейско субсидиране на бранша. Сегашното субсидиране на животновъдите е на база обработваема площ, а фермерите не разполагат със земя. Процедурите за субсидиране не са достатъчно ясни. Работата на държавните органи не получава одобрение от заетите в бранша. Неясни са мотивите за вземане на управленски решения за сектора. Не са намерени време и форма за достигане на информация до фермерите по европейските програми за финансиране. Всичко това е лишило фермерите да използват европейски финансови средства за достигане на европейските изисквания. Държавните органи са трудно достъпни – администрацията е ангажирана с изпълнение на несвойствени за нея функции, тя абдикира от основни свои дейности по отношение на правенето на политиката за животновъдството. Не се използва капацитетът на НПО-тата в сектора. Те са изключени от участие в правенето на политиката в сектора. Има пропуски в нормативната уредба за животновъдния сектор – появяват се моменти за конфликт на интереси.
Предложенията на омбудсмана са – да се разработи национална стратегия за развитие на млечното животновъдство, която трябва да предложи модел на млечното животновъдство; да се създадат оптимални условия за ефективното функциониране на животновъдните стопанства; да се оптимизира системата за функциониране на животновъдството; да се регламентира ясно ролята и функциите на държавата. 
Разработването на стратегията за бранша трябва да е съпроводено с провеждането на широка обществена дискусия и документът трябва да се приеме от Народното събрание. 
Незабавно е необходимо да се разработи кризисен план за млечното животновъдство, като се създадат условия за функциониране на животновъдните стопанства – те да получат земя от държавата за ползване. На представянето на доклада присъстват представители на Националната служба за съвети в земеделието, Националната ветеринарномедицинска служба, Министерството на земеделието и храните, както и представители на 11 организации в сектор животновъдство и др. В момента тече оживена дискусия какво още може да бъде направено за сектора. 
Галина ДИМОВА
Агенция Фокус
Избрани сайтове животновъдство