»нформаци€ за птици с предаватели, поставени от «елени Ѕалкани /04.11.2008/

ѕредстав€ме ви актуална информаци€ за данните,

получени от «елени Ѕалкани при маркирането на 4 царски и един египетски лешо€д с предаватели.
 акто вече ви известихме в предишни новини, като част от програмата на 3елени Ѕалкани за проучване на царски орел през юни 2007 два млади царски орли преди излитането от гнездото са маркирани с радиопредватели.  ѕрез октомври същата година млада птица около 150 дневна възраст е маркирана с GPS/GSM предавател и е върната в природата след възстанов€ване в —пасителни€ център на «елени Ѕалкани. ѕрез юли 2008 преди излитане от гнездото е маркиран друг млад царски орел с радиопредавател. ѕрез октомври същата година в природна е върнат млад египетски лешо€д маркиран с GPS/GSM предавател.

–езултатите:
«а периода 2007 Ц 2008 «елени Ѕалкани са маркирали общо 3 млади царски орли с радиопредавател, едни млад царски орел маркиран с GPS/GSM предвател, и едни млад египетски лешо€д маркиран с GPS/GSM предавател.
«а първи път за Ѕългари€ е използван радиопредавател за маркиране на царски орел.
«а първи път за Ѕългари€ е използван GPS/GSM предавател за прослед€ване царски орел
«а първи път за Ѕългари€ е използван GPS/GSM предавател за прослед€ване на египетски лешо€д.

ѕолучените данни показаха че:
- ѕървите два орела с радиопредвател зимуваха в Ѕългари€ в първата си година. ѕрез л€тото и сега от време на време усп€ваме да локализираме едната или другата на територи€та на Ѕългари€.
- ќрелът с GPS/GSM предавател маркиран през 2007 година предава сигнал до декември. ѕтицата мигрира директно на юг преминавайки ƒарданелите и следва крайбрежието. ѕоследни€ сигнал получен от птицата е близо до остров –одос.

–езултатите от тези три случа€ са представени на V≤ Ц международна конференци€ за опазването на царски€ орел Ц 5-7 септември 2008 гр. “ополвград, Ѕългари€.

“рети€т маркиран с радиопредвател царски орел, през 2008 излита успешно от гнездото и до октомври се засича в района на гнездото. ѕрез последните седмици н€ма сигнал от птицата.

—лед освобождаването на египетски€ лешо€д птицата е наблюдавана на следващи€ ден в полет. ≈гипетски€ лешо€д е върнат в природата в »зточни –одопи, където «елени Ѕалкани подържа площадка за изкуствено подхранване на лешо€дни птици. ƒо момента н€ма получен сигнал от предавател€ на птицата.

«а тези от вас които имат желание и възможност да извършват радиотелеметри€ прилагам честотите на които работ€т предавателите на царските орли.
150,2700 mHz
150,1420 mHz
150,0920 mHz

ўе сме благодарни на вашето съдействие и предостав€не на информаци€ при евентуално засичане на н€ко€ от птиците.

√радимир √радев
ggradev@greenbalkans.org
»збрани сайтове царски