Трябва ли да пазим насекомите?

Обща информация

Векове наред хората живеели с мисълта, че трябва на всяка цена и с всички възможни средства да покорят природата. Това те са искали, за да бъдат независими от природните стихии и да изтръгнат колкото може повече от необходимите за живота им блага. Постепенно възникнал и се наложил идеалът за всемогъществото на човека, който ще може да покори природата, ще я направи свой послушен слуга, а тя ще съществува благодарение на неговата воля и желания. В цялата тази "философия" е пренебрегнат един прост факт- въздействието върху природата може и трябва да се извършва единствено по нейните обективни закони.
Векове вече човечеството осъществява горепосочената мисъл, превърнала се в негова първостапенна задача. Бурното развитие на научно-техническата революция още повече засили тази мисъл и накара хората да вярват в нейното реализиране. Отрицателните резултати от грубото вмешателство са познати вече на повечето от нас. Много е писано и се пише за това. Тук не е мястото да говорим за глобалното замърсяване на въздуха, водата и почвата, за непоправимите вреди, нанесени на растителния и животинския свят. Тук ще се спрем само на вредите, които човек е нанесъл на насекомите, и как могат те да се ограничат.
Днес учените са изчислили точно колко са видовете птици и бозайници, които са изчезнали завинаги от лицето на земята през последните столетия, и то единствено по вина на човека. Да се пресметне колко насекоми са изчезнали по същата причина, е невъзможно дори и за последните четири десетилетия. Насекомите нито са така едри и добре познати, както птиците и бозайниците, нито са така относително малобройни като тях. Повече от сигурно е обаче, че стотици и хиляди насекоми са изчезнали вече по вина на човека.
Много от насекомите са редки или реликтни видове. Те обитават ограничени площи, понякога със съвсем малки размери. За пример ще посочим, че много от извистните слепи пещерни насекоми /главно бръмбари/ живеят в една- единствена пещера. Не са малко тези насекоми, за които може със сигурност да смятаме, че са напълно изчезнали през последното столетие. Това е станало или поради унищожаването на самата пещера, или поради превръщането и в туристически или производствен обект, или поради хищническото им събиране от амбициозни колекционери. Но ако пещерните насекоми са по- податливи на външни вмешателства, едва ли това е така за надземните насекоми. И все пак не са никак малко примерите за намаляване на числеността или за пълното изчезване на редица насекоми, и то най-вече в Европа.
Тъжна е историята със странната и прекрасна малка синя пеперуда Макулинеа арион. От столетие английските ентомолози колекционери я смятат за изчезващ вид. Към 1962 година в Англия е имало около тридесет нейни колонии, но само преди няколко години беше публикувано съобщение за окончателното и изчезване от тази страна.
Две от най-красивите дневни пеперуди са почти напълно изчезнали и във Франция. Всяко лято френските колекционери се нахвърлят с настървение да търсят "рядкости", които после продават на високи цени. Много от пеперудите в тази страна са станали изключително редки, а други живеят само в определени и малки по площ райони.
В нашата страна вече са застрашени от пълно изчезване няколко вида насекоми и затова те са причислени към категорията на защитените животни. От пеперудите това са червеният аполон, балканската жълтушка, родопската кадифянка и розовото нощно пауново око, а от бръмбарите- големият бегач, гъсеничарят, носорогът, рогачът и алпийската розалия.
Част от другите насекоми също са заплашени от изчезване. Колекционират се не само пеперуди- тези истински "живи цветя", но и красиви бръмбари, водни кончета и много други. Непрекъснато расте броят на любителите колекционери и на техните сбирки, но това кара истинските ентомолози вече да не се усмихват. Те водят не само борба за опазване на един или друг вид насекомо, а са загрижени за цял един огромен дял от живото наследство на планетата.
Единствените врагове на насекомите обаче не са само колекционерите и търговците. Селскостопанските работници безогледно посипват всичко с пестициди. Строителите премахват цели гори и блата. Милиони автомобили замърсяват въздуха и унищожават безброй насекоми. А това са само част от най-опасните виновници.
Непрекъснатото нарушаване на природното многообразие нанася непоправими вреди на околната среда. То води до значителна загуба на гениални конструктори, архитекти, сеизмолози, навигатори и изобщо на цяло множество от съвършени насекоми изобретатели във всички области на науката и техниката. Човек не може да не завиди на това, как точно, надеждно и икономично функционират живите "инженерни системи", отличаващи се с поразителна целесъобразност и хармоничност в действията си. Те са способни да реагират на най-малкаите изменения на околната среда, да ги запомнят и отчитат, да им отговарят с многобройни приспособителни реакции. Повечето инструменти, машини и апарати, създадени от човека, не притежават подобни качества.
Светът на насекомите е чуден е все още тайнствен за хората. Предполага се, че има поне още два пъти повече непознати насекоми. Много тайни, свързани с живота им, очакват своите откриватели. Едва в последно време се разкри, че насекомите могат да извършват истински биологични чудеса.
И тук именно възниква въпросът: Трябва ли да пазим насекомите?
Векове наред човечеството прилагаше /а и на много места още прилага/ към всички насекоми само един девиз:"Лови, Мачкай, Трови!" И ако за един малък процент вредни видове това е оправдано, то за останалата огромна част насекоми този девиз е недопустим. Не може да се отрече, че съществуват видове, срещу които трябва да се води постоянна и безпощадна война. Многократно беше установявано обаче, че унищожаването на едни насекоми открива широко поле за действие на други, които, смятани дотогава за безвредни, скоро се превръщат в сериозна заплаха. Особено показателно е случилото се преди няколко години на остров Калимантан /Индонезия/. Там били напълно унищожени комарите и домашните мухи. Заедно с изчезването на комарите загинала и един вид оса. В резултат на това обичайните жертви на тази оса, а именно един вид гъсеници, се размножили така масово, че нападнали сламените покриви на глинените колиби и те започнали бързо да се срутват. Унищожаването на мухите, от друга страна, довело до намаляването на един вид гущер гекон, който се хранел с тях. По- късно почти напълно изчезнали и котките, които се хранели с геконите, това пък довело до силното размножаване на плъховете и накрая на острова избухнала чумна епидемия.
Повечето насекоми са наши приятели и помощници. Всички насекоми обаче са неразделна част от живата природна верига. Затова сме длъжни да ги пазим. Не случайно един известен ентомолог твърди, че "ако всички насекоми на планетата изчезнат, човекът няма да ги надживее с повече от пет години". Думите на този учен са истина, може само да се спори дали ще стане след пет или повече години. Без насекомите на земята ще настъпят грандиозни промени. Почти всички цветни растения ще изчезнат. Ще изчезнат също повечето насекомоядни, плодоядни и част от хищните птици, а по-късно и повечето насекомоядни бозайници, влечуги, земноводни и съществуващите за тяхна сметка хищници. Рязко ще се намали плодородието на почвата, а въздухът ще се напълни със зловонието а разлагащите се животински трупове и екскрементите им. Полетата, степите и дори горите ще се окажат погребани от измиращите растения или окапалите им листа. От всичко това изводът е един: на унищожаване подлежат минимален брой вредни насекоми, докато останалите безусловно трябва да се пазят и защитават.
Трябва да се уточни, че терминът "вредни" насекоми не е съвсем точен. Много от тези насекоми не е съвсем точен. Много от тези "вредители" не заплашват пряко съществуването и здравето на хората. Те само претендират за къс от "баницата" на живата природа, на която разчита и човекът. Това се отнася и за определена част от заобикалящото ни пространство и за биосферата като цяло. Когато проследим внимателно цялата хранителна верига, ще видим, че ако отначало изчезва някой вид насекомо, след него могат да последват например птиците, които се хранят с това насекомо, след птиците- някои дребни хищници. В крайна сметка загубата на този вид, макар и незабележимо, рано или късно ще се почувства и от нас. Това не трябва да се допуска.
Защитата на насекомите също има своя история. Значението на някои полезни видове е било преценено с нужната сериозност още преди няколко столетия. През 1888 г. в Германия бил създаден закон, според който всяко разрушено гнездо на червената горска мравка се наказвало с глоба от 150 марки или едномесечен затвор. На международна сцена обаче въпросът за защита на насекомите бил поставен едва през 1955 г. Оттогава насам той е обсъждан на редица регионални и международни конференции, симпозиуми и конгреси. В много държави съществуват местни закони, които са взели под своя опека бъдещото съществуване на редица насекоми.
В българската фауна също има редки, застрашени от изчезване или полезни насекоми. Те са поне 52 вида /40 пещерни и 12 надземни/ и всички са обявени за защитени животни. Намират се под закрила на "Закона за защита на природата", който забранява унищожаването им. Повечето от тези насекоми са пещерни обитатели и едновременно са редки и реликтни видове. Надземните защитени видове спадат също към различни категории: реликтни видове са пеперудите балканска жълтушка и родопска кадифянка; редки видове са пеперудата розово нощно пауново око и бръмбарът алпийска розалия; полезни са червената горска мравка, бегачът гъсеничар, бронзовият бегач и двата големи бегача; от красивите видове, които са истинска украса на нашата природа, трябва да споменем пеперудата червен аполон и бръмбарът рогач. В бъдеще към тях неминуемо ще бъдат прибавени още насекоми.
Вписването на различни насекоми в червените книги или споменаването им в различни природозащитни закони не са, разбира се, единствените начини за опазване на безбройните шестокраки. Някои страни наред с традиционните народни паркове и резервати създават и специализирани микрорезервати за запазване специално на насекоми.
Важна крачка в борбата за защита на полезните насекоми е създаването на нови микробиологични препарати, които са смъртоносни само за определени неприятели. Създадени са и нови методи в използването на пестицидите, които не оказват никакво вредно въздействие върху околната фауна или пък предотвратяват резистентността при вредните видове насекоми. Новите методи за предотвратяване или очистване на замърсените води ще помогнат много за опазване на водните насекоми, повечето от които са крайно чувствителни към всякакъв вид промишлено замърсяване.
Не на последно място голяма роля за защита на насекомите играе информационната дейност и общата екологична просвета. Ако до днес изчезването на един или друг вид насекомо не ни се струва фатално, просто защото не познаваме всичките му достойнства, това не значи, че нашите потомци няма да имат нужда от него. Тогава те няма да ни простят, а и незнанието ни няма да оправдае в никакъв случай нашето лекомислие.


Сподели във facebook


Избрани сайтове насекоми

Най-актуални страници насекоми

  • Най-евтините дестинации за почивка на море в Европа На море в Европа