Конфискувана защитена костенурка

е върната в естествената й среда на живот

София. Конфискувана защитена костенурка е върната в естествената й среда на живот, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ - София.
По подаден сигнал, експерти на службата конфискуваха екземпляр от вида обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). Сухоземното животно е иззето от китайски магазин, където е била отглеждана. 
След консултация със специалисти от БАН, костенурката е освободена и пусната в естествената й среда на живот.
Видът обикновена блатна костенурка е защитен от Закона за биологичното разнообразие и за отглеждане на взети от природата екземпляри се предвижда налагане на глоба от 500 до 10 000 лв. 
Агенция Фокус
Избрани сайтове костенурка