Любка Качакова: 75% от реките в страната

отговарят на показателите за добро качество

София. Близо 75% от реките в страната отговарят на нормираните показатели за добро качество на повърхностните води. Това каза предАгенция „Фокус” заместник – министътрът на околната среда и водите Любка Качакова. По думите на Качакова повърхностните води в България са в добро състояние и в сравнение с другите европейски страни и относно състоянието на повърхностните води, България е на 15 място, изпреварвайки страни като Германия и Португалия. Качакова посочи, че от знаение са не само водите на повърхмостта на земята, а и подземните води. Зам.-министърът ззаяеви, че основен замърсител за състоянието на подземните води са нитратите. При близо 95% от подземните води стойностите на нитрати са под определените стандарти за качество. Според Качакова през последните години се наблюдава тенденция на намаляване на съдържанието на пестициди в подземните води, което е в резултат на мерките, които са предприети по отношение на ликвидиране на старите складове с пестициди.
Любка Качакова каза още, че важен показател за състоянието на водите и водните басейни е и тяхното количеството. Тя посочи, че техният среден естествен отток показва тенденция на намаляване през последните две десетилетия. Качакова допълни, че количество на реките Осъм при Ловеч и Пиринска Бистрица е сравнително малко, а това на река Ропотамо е прекалено малко Според данините на министерството към настоящия момент 12% от реките са на границата на маловодност, 32% са в начална фаза маловодност, 12% са маловодни, 5% са в начална фаза маловодие, 2% в тревожно състояние на маловодие. Останалите реки са в нормално състояние (между маловодност и многоводност).
Тихомира МИХАЙЛОВА


Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение” 
Агенция Фокус




Избрани сайтове Качакова