–¬ћ—: »ма съмнение за наличието на Ќюк€сълска болест

при домашни птици във ¬раца

¬раца. —ъществува съмнение за възникване на забол€ването Ќюк€сълска болест (псевдочума) при птици, отглеждани във ферма тип Узаден двор, намираща се в местността УƒружбаФ, община ¬раца, съобщават от Ќационалната ветеринарномедицинска служба.
Ќа 27.10.2008 год. в диагностичната лаборатори€ към –егионална ветеринарномедицинска служба –¬ћ—- гр. ¬раца постъпва проба от умр€ла на същи€ ден кокошка. ѕри извършената аутопси€ на базата на настъпилите патологоанатомични изменени€ възниква съмнение за наличие на забол€ването Ќюк€сълска болест. «абол€ването се характеризира с висока смъртност при птиците, но н€ма опасност за здравето на човека. 
≈кип от –¬ћ—-¬раца незабавно посещава местността УƒружбаФ. — цел доказване на диагнозата експертите извършват хуманно унищожаване на отглежданите в двора птици. ¬зети се допълнително проби, които са изпратени незабавно за постав€не на диагноза в Ќационалната –еферентна Ћаборатори€ за »нфлуенца и Ќюк€сълска болест по птиците в гр. —офи€.
≈кип от Ќационалната ветеринарномедицинска служба /Ќ¬ћ—/ също извършва епидемиологично проучване.  ъм момента н€ма завишена смъртност при птиците, които се отглеждат в местността УƒружбаФ, както и в останалите региони на страната. 
ќкончателните лабораторни резултати за потвърждаване или отхвърл€не на диагнозата се очакват в петък на 31.10.2008 год.
јгенци€ ‘окус
»збрани сайтове ¬раца

  • ƒограма „ех-пласт „ех-пласт - производител на немска PVC и алуминиева дограма Rehau. „ех-пласт е фирмата, ко€то внедр€ва новите технологии на догр ...

  • ¬–ј÷ј ƒЌ≈— ¬–ј÷ј ƒЌ≈— е регионален сайт за новини и информаци€ свързана с северозападна Ѕългари€