»зумление

¬ ресторанта:
-  елнер, пилето ми е сурово!!!
- » как разбрахте?
- »зкълва ми гарнитурата!

»збрани сайтове »зкълва