Млекопроизводители призоваха за достатъчно средства

за развитие на животновъдния сектор

София. Национална развъдна асоциация на млеко- и месопроизводителите изпрати декларация, с която призовава председателя на Народното събрание, премиера и министъра на земеделието да бъдат осигурени достатъчно средства в бюджет 2009 г. за развитие на животновъдния сектор, за да стане той конкурентноспособен на останалите страни-членки на Европейския съюз. В декларацията, изпратена и до Агенция „Фокус” се посочва още, че е необходимо ускоряване на дейността на НВМС по информационната банка за идентификация на животните с цел получаване на субсидия на глава за 2009 г.
Млекопроизводителите искат още привличане на браншовите организации при подготовката и изработването на стратегията за развитие на животновъдството в България; изработване на ясни правила при прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони и ангажираността на държавните институции с обезпечаването на инвестиционната дейност по различните мерки; преразглеждане на рамката на националните доплащания и увеличаване на процента субсидия за ферма І-ва категория за необлагодетелствани райони.
"В противен случай неминуемо ще бъдем принудени да започнем планомерно ликвидиране на стадата си до цялостното ликвидиране на този губещ отрасъл", се казва в декларацията. 
Агенция Фокус
*

Избрани сайтове развитие

Нови интернет страници развитие

 • Какво? .Net Развитие на мигрената

 • Най-нови обяви

 • Кредитна и инвестиционна оферта между физически лица
  Физически лица, професионалисти или фирми: имате нужда от средства за оптимизира

 • СОЦИАЛНИ AСИСТЕНТИ ЗА LONDON, АНГЛИЯ
  Английската фирма ELIAS CARE набира социални асистенти за обгрижване на възрастн

 • Курсове по Актьорско майсторство, Алфабет Пловдив
  Разкрийте потенциала си, уменията Ви да се адаптирате в различни ситуации, да ра