30 % от бюджета на Националната програма за развитие на лозарството

ще бъдат от бюджета на ДФ „Земеделие”

София. 30 % от бюджета на Националната програма за развитие на лозарството и винарството ще бъдат от бюджета на ДФ „Земеделие”. Това заяви зам.-изпълнителният директор на фонда Ангел Кинонов, предаде репортер на Агенция “Фокус”. По думите на Кинанов – започването на новата програма ще бъде едва след приключването на работата и публикуването на наредбата, която трябва да конкретизира условията за кандидатстване. Кинанов посочи, че те скоро ще бъдат внесени в МЗХ и пуснати в процедура по съгласуване. Според него – освен публикуването на тази наредба е необходимо и изработването на методология на пределните цени, която освен цените показва и начина за кандидатстване по програмата.
Кинанов съобщи, че от ДФ „Земеделие” се стремят към максимално бързо изработване и публикуване на наредбата, както и паралелното изготвяне на методологията на цените, като целта на всичко това е по-ранно стартиране на програмата. В тази връзка той поиска от представителите на производителите в сектора за лозарство и винарство да изготвят предложения за изграждането на методологията.
От своя страна Пламен Моллов, председател на Националната лозаро-винарска камара, посочи, че такива кръгли маси дават възможност за обсъждане на проблемите в бранша, като се намират решения на професионална основа и се постигне добре регулиран сектор, даващ добър облик на нашата страна в чуждина.
Тихомира МИХАЙЛОВА 
Агенция Фокус
Избрани сайтове бюджета