»зчезват врабчетата от —офи€?

—офи€. Ќамалели или почти изчезнали са врабчетата от различни места в —офи€,

установи проверка на репортер на јгенци€ У‘окусФ. ¬ последните н€колко месеца р€дко могат да се вид€т врабчета в центъра на града. Ќай-често срещаните птици в столицата в момента са гълъби и свраки. ¬ крайните квартали към ¬итоша врабчета още могат да бъдат забел€зани. «а разлика от преди обаче, врабчета н€ма нито в зелените площи в центъра, нито по площадите и улиците. ѕтиците се б€ха приспособили към градската среда и до преди н€колко месеца врабчета можеха да се вид€т буквално навс€къде по тротоарите. —ъбрани на €та, започваха да чуруликат през л€тото още от 4 Ц 5 часа сутринта. ѕо улиците малките птици подскачаха на групи и най-често се нахвърл€ха на трохи и изхвърлени тестени закуски. ¬ градинката пред Ќародни€ театър например врабчетата се движеха на €та, а последиците от т€х б€ха, че плочите б€ха бели. ¬ момента това го н€ма.
¬ъпросът Ц къде са софийските врабчета, е коментиран в интернет форумите и през минали€ месец, показа проверка на Д‘окусФ. ¬ъв форума за любителите на офф-роуд е поставена темата Д ъде са софийските врабчета?Ф. ¬ъпросът е зададен Дв частен разговорФ, пише авторът на темата, след което от мнени€та на участниците в не€ става €сно, че птичетата са останали в крайните квартали като —имеоново, ƒрагалевци, Ѕистрица и селата по северната дъга, но липсват на много места, където преди е било обичайно да се вид€т. —ред предположени€та за изчезването на врабчетата са птичи€т грип, мръсоти€та, застро€ването, липсата на зелени площи, бездомните животни, видовете гориво, които се използват от колите и други. ќтбел€зва се, че са се увеличили гълъбите, които са станали причина да изчезнат гугутките. 
ќт Ѕългарското дружество за защита на птиците (Ѕƒ«ѕ) коментираха, че липсата на зелени площи се отраз€ва не само върху хората, а и върху видовете птици, които обитават столицата.
ƒенка  ј÷ј–— ј

јгенци€ У‘окусФ припомн€: 
ѕрез л€тото на 2006 година излезе информаци€ на Ќационални€ музей по естествена истори€ в ѕариж, цитирана от ј‘ѕ, според ко€то - популаци€та на врабчета в ц€ла «ападна ≈вропа намал€ва с огромни темпове. “ова е необ€сним за експертите феномен, като се има предвид зависимостта на този вид птици от хората. Ќамал€ването на врабчетата е особено драстично във ¬еликобритани€, където те са включени в червени€ списък на застрашените птици. —поред ‘ренски€ център за изследвани€ върху биологи€та на популациите - положението в страната е много сериозно и там врабчетата на практика са изчезнали като вид. “ази тревожна констатаци€ е била потвърдена и от проучвани€ в други страни. ¬ √ермани€ през последните 30 години се наблюдава 50-процентно намал€ване на популаци€та на врабчета, а в „ехи€, ’оланди€, Ѕелги€, »тали€ и ‘инланди€ намал€ването е около 60%.
ѕричините за изчезването на врабчетата все още не могат да бъдат определени категорично. —поред експертите е възможно то да се дължи на конкуренци€та на други видове птици, на замърс€ването на околната среда, а също и на въздействието на електромагнитни и радиовълни.
јгенци€ ‘окус
»збрани сайтове врабчетата