ќрнитологът »рина ћатеева: »зчезването на врабчетата

е сигнал, че сериозно сме прекалили

—офи€. Ћипсата на зелени площи се отраз€ва не само на хората. «еленото пространство е нужно и на птиците, каза пред јгенци€ У‘окусФорнитологът »рина ћатеева, отговорник по европейски политики в Ѕългарското дружество за защита на птиците (Ѕƒ«ѕ), помолена за коментар на въпроса Ц има ли тенденци€ на изчезване на врабчетата от столицата и на какво се дължи т€.
—офи€ беше една от зелените столици на ≈вропа. ѕо принцип —офи€ и региона се отличават с изключително богатство на видовете птици, посочи орнитологът.
—ред причините за изчезването на врабчетата могат да се посочат на първо м€сто намал€ването на зелените площи и застро€ването. Д«еленото пространство е нужно на птиците. »ма реки, които минават през —офи€, както и в други европейски столици, но в тези градове реките не се бетонират и дървесната растителност край т€х не се изсича. «елените площи дават възможност на птиците да се кри€т, да си намират храна, да гнезд€т и да се придвижватФ, посочи ћатеева. Ѕезстопанствените котки и кучета също могат да бъдат причина за намал€ването на врабчетата, но това е €вление, което се наблюдава от 15-ина години, така че това е нещо, което специално на врабчетата не им вли€е толкова много. “е просто започват да гнезд€т по-нависоко, об€сни т€.
¬рабчетата гнезд€т по стрехите на покривите, в пукнатини, което вече не е възможно, когато се стро€т сгради със стъклопакет. ќсвен това Ц когато на м€сто на къща с двор, се построи коопераци€, застрои се ц€лата площ и се остави ивица с райграс, вече липсва това, което е важно за птиците. ¬ Ѕългари€ се срещат три вида врабчета Ц домашно, полско и испанско. ƒомашното и полското врабче се срещат в населените места, това са двата вида, които повече се срещат и в —офи€, стига да има достатъчно зеленина и незастроени площи. ¬рабчетата са синантропни, т.е. Ц н€мат страх от човека, все€дни са, но основно се хран€т със семена. ¬рабчетата, заедно с враните, са най-издържливи на всички неразумни постъпки, които човек прави с природата. ¬сички други видове птици са по-у€звими. »зчезването на врабчетата е сигнал, че много сериозно сме прекалили с това, което правим, каза т€. 
»спанските врабчета гнезд€т на колонии и то много често в щъркеловите гнезда. “е използват една добра защита, каквато е щъркеловото гнездо, за да не бъдат нападани от котки, соколи, €стреби и гнезд€т в т€х, гнезд€т извън населени места Ц по тополи. »спанските врабчета отлитат на юг през зимата, докато домашните и полските остават, разказа още »рина ћатеева.
400 вида птици се срещат в Ѕългари€, от т€х - 280 вида се наблюдават в —офи€ и околностите й с предгради€та, а около 120 вида са гнезд€щите птици в района. ¬итоша е изключително важна за птичето разнообразие. «атова, гледайки общи€ устройствен план и тенденциите за това - всичко, което граничи с парка ¬итоша Ц Ѕо€на, ƒрагалевци и т.н. да се урбанизира, см€там, че това е гол€м проблем, защото ще прекрати пътищата на птиците. —ега от ¬итоша през «оопарка и Ѕорисовата градина, птиците могат да стигнат чак до центъра на —офи€. јко се застро€т предгради€та на града, ще бъде преграден входът на птиците към —офи€, коментира »рина ћатеева. 
ƒенка  ј÷ј–— ј
јгенци€ ‘окус
»збрани сайтове птиците