Ќовооткрито златно съкровище ще бъде представено в Ќ»ћ

—офи€. Ќовооткрито златно съкровище от бронзовата епоха

(≤≤≤-≤≤ хил€долетие пр. ’р.) ще бъде представено днес от 11 часа в Ќационални€ исторически музей в присъствието на министъра на културата проф. —тефан ƒанаилов, съобщиха от Ќ»ћ. 
ѕрез месеците юни-октомври при редовни археологически разкопки е проучена могила в землището на с. »зворово, общ. ’арманли от екип под ръководството на д-р Ѕорислав Ѕориславов (—” Д—в.  лимент ќхридски") и докторант Ќадежда »ванова - зам. ръководител (Ќј»ћ - ЅјЌ). –азкопките са финансирани чрез Ќационални€т исторически музей от ћинистерство на културата, като сумата 22 000 лв. бе отпусната от резервите на ћинистерство на културата, лично от министър —тефан ƒанаилов. 
ћогилата е с размери: 31 м в диаметър и височина 2,9 м. ¬ резултат на ц€лостното й проучване са установени два етапа на натрупване. ѕърви€т - през първата половина на II хил. пр. ’р. (средна бронзова епоха), а втори€т - през II век след ’р. (римски период). 
ѕрез бронзовата епоха е оформена площадка от чакъл и трамбована глина, върху ко€то е изградено гробно съоръжение. “о представл€ва могила от кварцови камъни, с основа от глинеста пръст, с диаметър 8 м и височина 2 м. 
¬ основата на съоръжението е извършено погребение с кремаци€. ќстанките са пренесени в богато украсен глинен съд и са разпръснати между камъните. Ќа същото ниво са открити изключително впечатл€ващи за тази епоха находки - златен накит, състо€щ се от 320 мъниста: редуващи се малки сферични (2 мм) и големи с форма на ечемичени зърна (7 мм), с обща дължина 1,5 м, два златни предмета с форма на прешлени за вретено, със соларна украса, златна и сребърна плочка, свързани със сребърен нит, сребърна халка и бронзов нож с каменен брус. 
ѕодобни златни находки с форма на ечемичени зърна има открити само на о-в  рит - гердан с 24 мъниста. Ќашите са 15 пъти повече. 
ƒ-р Ѕориславов предполага, че става въпрос за гроб на човек с най-високо обществено положение - владетел и върховен жрец. 
 оличеството и майсторската ювелирна изработка на предметите веро€тно се дължат на факта, че през този район е минавал основен търговски път, свързващ ћала јзи€, Ѕалканите и ÷ентрална ≈вропа. Ќо находките може и да са дело на местна автохтонна култура. —акар е м€стото на една странна каменна култура - тази на долмените. 
Ќадгробната могила запазва значението си като култово м€сто, когато през II в. сл. ’р. около не€ възниква селище. Ќасипът е ограден с крепида (кръг от големи каменни блокове) с диаметър 22 м и е донатрупан с червена пръст и три пласта камъни, което е помогнало за съхран€ването на ранната могила до наши дни. 
ќткритието е уникално не само за Ѕългари€ и ще помогне за из€сн€ването на един от най-слабо познатите периоди в истори€та на българските земи и ≈вропейски€ континент. 
¬еднага след пресконференци€та златните находки ще бъдат изложени за посетителите на Ќ»ћ във витрина пред зала є 1. 
јгенци€ ‘окус
»збрани сайтове могила

Ќай-актуални страници могила

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...

  • ¬ижте чий е намерени€т труп край ¬раца

  • ќткриха труп насред Ћил€шка могила