Взимат мерки за опазване на колонията /21.10.2008/

от прилепи, обитаващи Еменската пещера

Велико Търново. Експерти от РИОСВ – Велико Търново предприеха мерки за опазване на колонията от прилепи, обитаващи Еменската пещера, съобщиха от инспекцията. 
Eкоекспертите, съвместно с Туристическо дружество „Академик – ВТУ”, затвориха отново асансьорната шахта, преминаваща през свода на пещерата. Шахтата е била изградена преди години, но в последствие е била зазидана. Наскоро е била разбита от мародери, вследствие на което през нея свободно е навлизал въздух, водещ до промени в микроклимата на пещерата. Това оказва негативно въздействие върху колониите прилепи, живеещи в нея. Със затварянето на шахтата ще се намали влиянието на външната среда върху летящите бозайници. Експертите се надяват това да доведе до увеличение на техния брой, драстично намалял вследствие действията на крадците. 
В България прилепите са под закрилата на Закона за биологичното разнообразие - т.е. забранено е обезпокояването, улавянето и убиването им. В момента прилепите са в размножителен период и човешкото присъствие е нежелателно. След около месец, в началото на ноември, се очаква те да изпаднат в състояние на хибернация - да заспят зимен сън. Събуждането им е опасно и може да доведе до тяхната смърт.
Агенция Фокус
Избрани сайтове прилепи