В 11.00 ч. в София прес ще бъде дадена пресконференция

на тема от Балкански научнообразователен център 

по екология и опазване на околната среда на тема «Завода за боклук в София - оценка на въздействието върху околната среда на интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична Община». В пресконференцията ще участват Петър Диков – гл. арх. на Столична Община, Петър Трайков – директор дирекция „Околна среда“, Столична Община, проф. Йончо Пеловски и доц. Екатерина Тодорова – Балкански научнообразователен център по екология и опазване на околната среда, Светла Маркова – началник отдел „Управление на отпадъците“, Столична Община, Ивайло Панев – кмет на район Кремиковци, Столична Община.
Агенция Фокус
Избрани сайтове Столична