Мравката и слонът отишли на басейн.

Мравката и слонът отишли на басейн.
Слонът веднага се топнал във водата, а мравката се разтършувала из багажа си...
- Слоне, излез от водата!- провикнала се мравката.
- Ама що?
- Излез, бе!
- Що ма, мравке?
- Бе излез, бе!- настоявала мравката.
Слонът се показал над водата. Мравката го огледала и му казала:
- Хубаво, можеш да си влезеш пак. Не си ми обул банския.


Сподели във facebook


Избрани сайтове Мравката