Зелени Балкани спечели дело в съда

по реда на Закона за достъп до обществена информация.

През последните години е тенденция  изграждането на ветрогенераторни паркове и такива с фотоволтанични клетки на територията на защитени местности или места от НАТУРА 2000.
През месец март  Зелени Балкани изпратиха до РИОСВ  Стара Загора, Бургас и Хасково искане за предоставяне на информацията за всички инвестиционни предложения за изграждане на подобни паркове, за период  2005 -  2008г.
Искането бе по реда на Закона за достъп до обществената информация.
Интересно е, че в резултат получихме три различни отговора на еднотипно запитване за достъп до информация:
- РИОСВ - Стара Загора предостави информацията в пълен обем в искания вид;
- РИОСВ - Бургас ни покани на място да преглеждаме тази информация и отказаха да ни сътрудничат в предоставяне на копия от нея;
- РИОСВ - Хасково отказа достъп до тази информация.
Зелени Балкани заведоха дело в Хасковския Административен Съд, което след обжалване беше спечелено в наша полза.
Преди дни Директорът на РИОСВ - Хасково изпрати официално писмо, с което ни покани да получим исканата информация.
Този случай е един от малкото, в които следвайки законните процедури установени в България, за кратък срок Съдебната власт се изказва с положително становище за извършени закононарушения касаещи опазването на природата в България.
Проблемът с разполагането на ветрогенератори и фотоволтанични панели в защитени зони и зони по Натура 2000 тепърва ще търпи своето развитие.За съжаление МОСВ не показва нужната подкрепа на природата в тази ситуация и допуска изграждането на паркове с алтернативни източници на енергия без да отчита комулативния ефект, директната заплаха за  биоразнообразието и промяната в местообитанията. Единични са случаите на отхвърлени подобни инвестиционни намерения.
Надяваме се всички, които се борят за опазване на природата в България да се почувстват окуражени от този малък успех.Независимо от действията на отговорните институции трябва да не губим куража да следваме това, което считаме за полезно и правилно.
Изказваме специална благодарност към адв. Свилен Овчаров, който се нагърби с делото!
Благодарим  още веднъж и на колегите от РИОСВ и на  органите на съда, изпълнили законовите разпоредби.
За повече информация по случая:
Добромир Добринов - ddobrinov@greenbalkans.org.

Документи за изтегляне Размер Тип
Отказът на РИОСВ - Хасково за предоставяне на информация 783,54 KB pdf
Писмото на РИОСВ - Бургас за предоставяне на достъпа до информация 375,78 KB pdf
Разрешението от РИОСВ - Стара Загора 375,00 KB pdf
Решението на Административния съд в Хасково 282,18 KB pdf
Разрешението на РИОСВ - Хасково след спечелване на делото 317,36 KB pdf
Избрани сайтове РИОСВ