»ман€ри разкопават позициите на българските войски

от ѕървата световна война в търсене на френски кон€к

¬елико “ърново. Ѕългарски групи от иман€ри разкопават позициите на Ѕългарската арми€ през ѕървата световна война и на противосто€щата й френска, английска и гръцка армии. “ърс€т се стари бутилки кон€к или вино, съобщи за радио ''‘окус'' Ц ¬елико “ърново директорът на Ќационални€ исторически музей проф. Ѕожидар ƒимитров. —поред него тези открити€ струват колосални суми. ''≈дна бутилка френски кон€к от 1916 година струва 1200 евро, а тези находки се откриват често в затрупаните окопиФ, об€сни професорът. Ѕожидар ƒимитров каза, че вече има български иман€ри, най-вече от малцинствата, които копа€т в ћакедони€, —ърби€ и —еверна √ърци€, като търс€т на пръв поглед екзотични предмети. —поред него, те са влезли в съдружие с чужди групи. ¬ъпреки това обаче в Ѕългари€ н€мало иман€ри от други страни, защото местните си паз€т всеки сантиметър. 
''¬ ћакедони€ почти не ги преследват. Ќаучавам, че така е и в —ърби€. ¬ключително полицаите ги зна€т, но те също участват, както и у нас на много места'', разказа проф. ƒимитров. “ой обаче е убеден, че един силен удар върху н€колко групи, шахматно разположени в страната, и вкарването им в затвора ще изиграе превантивна рол€ по отношение на останалите. ѕо неговите думи превенци€та ще спре деветдесет на сто от иман€рите. ƒиректорът на национални€ музей информира и за фрапантни случаи със съвсем обикновени и пор€дъчни хора, които възприемат иман€рските действи€ като едно при€тно изкарване на почивните дни. “ака още в петъците се отправ€т цели семейства по различни части на страната, където има археологически обекти. “ам те си прав€т излет и докато жените пекат барбекюто - мъжете копа€т. 
''—м€тат го за особено при€тен начин за прекарване на уикенда. Ќе всички вад€т неща, които струват много пари. »ма една легенда, че всичко струва много пари, което кара хората да копа€т'', об€сни Ѕожидар ƒимитров, но подчерта, че много р€дко се намира нещо, което да е много скъпо. 
√еорги Ѕј≈¬
јгенци€ ‘окус
»збрани сайтове много

Ќови интернет страници много

  •  ристал Ѕлу ÷ентробежни помпи за вода

  • Ќай-актуални страници много

  •  акви подаръци жела€т най - много жените? 10 - те най!

  • ÷ентробежни повърхностни помпи за вода FORAS ÷ентробежни помпи за вода