В областните поделения на ДФ „Земеделие” приемат документи за

предоставяне на кредит на свиневъдите

София. От днес до 7 ноември 2008 г., в областните поделения на ДФ „Земеделие” ще се приемат документи за предоставяне на кредит на свиневъдите за закупуване на фураж и на фуражни компоненти, реши снощи на свое редовно заседание УС на ДФЗ, съобщиха от фонда. Крайният срок за изплащане на средствата е 15 декември, тази година. 
УС на ДФ „Земеделие” прие и указанията за предоставяне на финансовата помощ, които бяха предварително уточнени с Асоциацията на свиневъдите в България. Кредитът е едногодишен и е с лихва в размер на 3%. Средставата могат да бъдат усвоени еднократно или на не повече от три транша. Съгласно указанията за предоставяне на кредитния ресурс, стопаните могат да получат 350 лева за изхранването на един брой свиня – майка. С тези средства те могат да закупят пшеница, царевица, ечемик, овес, тритикале; комбинирани фуражи; шрот, люцерново брашно, рибно брашно, белтъчна биокенцентратна смеска и витаминно минерален премикс.
Съгласно Указанията за прилагане на мярката, освен стандартните за кандидатстване документи, земеделските производители са задължени да представят в съответното областно поделение на Фонд „Земеделие” оригинална фактура за закупен фураж или фуражни компоненти. Разходният документ трябва да бъде издаден не по-рано от 1 юли 2008 г. и не по-късно от 7 ноември.2008 г. Друго задължително изискване е фуражът и фуражните компоненти да бъдат закупени от доставчици, регистрирани съгласно Закона за фуражите. 
Задълженията си по договорите земеделските стопани обезпечават с учредяване на ипотека върху недвижимо имущество; особен залог върху машини и съоръжения; залог на парична сума или банкова гаранция. Кредити в размер до 50 000 лв. се обезпечават със запис на заповед. 
При нецелево използване на средствата и неподновяване или прекратяване на регистрацията като земеделски производител получените средства се възстановяват заедно със законната лихва от датата на получаването им. При неиздължаване на кредита в договорения срок, земеделският производител възстановява на фонда предоставената сума по договора, заедно с 3% годишна лихва за периода на срока на договора, както и законната лихва върху получените средства, считано от деня на забавата.
Финансово подпомагане по тази мярка могат да ползват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Кредит не могат да ползват земеделски стопани, които имат неизпълнени договорни задължения към Фонда с настъпил падеж и публични задължения към държавния и общинските бюджети.
Агенция Фокус
Избрани сайтове могат

Най-актуални страници могат

  • Министър Петкова в АЕЦ: Удължаването живота на 5 и 6 блок ще гарантира достъпна цена на тока

  • хотел Лонгоз 3*, Камчия - Незабравима лятна почивка на българското Черноморие повече » ...

  • Климатик General Fujitsu ABHG24LVTB подов климатик, Описание и цена на Климатик General Fujitsu ABHG24LVTB/AOHG24LBCB Климатик General Fujitsu ABHG24LVTB: помещение до 180 куб.м