3509 са одобрените проекти по програма САПАРД

София. 3509 са одобрените

проекти по програма САПАРД, като общата им инвестиционна стойност е 2,8 млрд. лева, а одобрената субсидия по тях е над 1,4 млрд. лева, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Изпълнените проекти към 6 октомври 2008г. са 2 029, а изплатената субсидия по тях – 688 128 641 лева, от които средства 516 143 745 лева са европейско финансиране и 171 984 896 лева- българско съфинансиране. За този резултат от изпълнението на програмата от стартирането й през 2001 година до настоящия момент, бяха информирани днес участниците в 15-то редовно заседание на Комитета по наблюдение на програма САПАРД, който се провежда два пъти годишно.
Изплатената субсидия е посочена с приспадане на възстановените дългове, но са включени и оторизираните проекти, заявени към Националния фонд за плащане от дата 29 септември 2008г., която е в размер на 3 179 017 лв. Общият актуален размер на субсидията на всички изпълняващи се и платени проекти към 6 октомври 2008г., която стопаните в България ще получат по програмата е 1 006 597 438 лева. 
Най-голям дял имат проектите по първа мярка (1.1.) – „Инвестиции в земеделски стопанства”, по която одобрените проекти са 1880, от които са изпълнени 1346. По втора мярка (1.2.) – „Подобряване на преработката и маркетинга на селскосопанска и рибна продукция” – проектите по САПАРД са 357, от които изпълнени са 249, а по трета мярка (2.1.) – „Развитие и диверсификация на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи»– проектите са 706, от които са изпълнени – 305 проекта. 
Субсидията на напълно завършените и изплатени проекти до днес, предоставена на земеделските стопани е в размер на 309,38 млн. лева по първа мярка, по втора мярка – тя е в размер на 243,21 млн. лева, а по трета мярка субсидията е 56,24 млн. лева.
318, 47 млн. лева са оставащите за изплащане средства за субсидии, (вкючително и националното съфинансиране) по изпълнени и изпълняващи се проекти, в това число и вече оторизираните за плащане от Националния фонд. От тях - по мярка 1 остават за изпълнение и изплащане– 67,278 млн. лева, по мярка 2 – 60,217 млн. лева, и по мярка 3 – 69,797 лева. Остават също така и средства за изплащане след приключване и на така наречените „общински” мерки по програмата – 60, 407 млн. по мярка 7 (2.2.)– „Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции” и 50,545 млн. лева – по мярка 8– „Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура”.
Към 7 октомври 2008г. Годишни финансови споразумения 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 са приключени като ангажименти за договаряне и плащане, стана ясно още днес. От останалите за плащане към момента две Годишни финансови споразумения 2005 и 2006 са усвоени (или изплатени към крайни бенефициенти) 40 % от средствата по Годишно финансово споразумение 2005, като остават ангажиментите по отношение на останалата част от ГФС 2005 и цялата сума по ГФС 2006.
Фактите показват безспорно мащабното въздействие на програма САПАРД в цялостното икономическо развитие на страната в предприсъединителния период и подготовката на земеделските стопани в България за дейността им в условия на реално членство на страната ни в Европейския съюз, подчерта заместник-министър Димитър Пейчев, председател на Комитета за наблюдение на програмата при откриването на заседанието. 
Огромна е свършената работа от екипа на Агенция САПАРД и на Министерство на земеделието и храните през последните месеци както по отношение на извършените проверки по прилагането на програмата, така и по отношение на укрепване на административния капацитет, подчерта от своя страна вицепремиера Меглена Плугчиева, гост на заседанието. Тя изрази категорично становище, че не бива да се слага негативен отпечатък върху програмата предвид единствено на установени пропуски и нарушения, а е необходимо ясно да се разграничат те от свършеното и от резултатите. Тя подчерта, че ефектът от последните промени, настъпили в прилагането на програмата и изпълнението на плана за действие от тази година е изключително позитивен. На членовете на комитета за наблюдение беше представена подробна информация за изпълнението на точките от плана за действие по отношение на изготвяне на актуализирани правилници за работа на агенция САПАРД, извършване на повторни и допълнителни проверки на проектите във всеки един момент – преди, след одобрение, както и на последващия одит, както и пълното ангажиране на административния капацитет.
Днес се очакват резултатите и от одитния доклад на Ernst & Young, информира Националният ръководител на програма САПАРД – заместник-министъра на финансите - Димитър Ивановски, като той също отбеляза положителните резултати от последните месеци на съвместна работа между институциите, ангажирани с прилагането на програмата.
Агенция Фокус
Избрани сайтове мярка

Най-актуални страници мярка

  • Поръчай климатик Daikin FTXR50E с монтаж, Описание и цена климатик Daikin URURU SARARA модел FTXR50E, описание на продукта FTXR50E FTXR50E А+++ Daikin FTXR50E Ururu Sarara

  • Поръчай инверторен климатик Daikin FTXR42E с монтаж, Описание и цена климатик Daikin URURU SARARA модел FTXR42E / RX42E А+++ Daikin FTXR42E Ururu Sarara

  • Поръчай инверторен климатик Daikin FTXR28E с монтаж, Цена и описание на климатик Daikin URURU SARARA модел FTXR28E, Дайкин УРУРУ САРАРА, FTXR28E Ururu Sarara A+++ Daikin FTXR28E Ururu Sarara