АФП: Ставаме свидетели на бързо изчезване на биологичните видове

Париж. В наши дни се случва най-тежката криза на изчезване

на биологични видове от измирането на динозаврите насам, предаде АФП.
На 5 октомври Световният съюз за защита на природата трябва да публикува “червен списък” на застрашените от изчезване видове.
През 2007 г. близо 200 нови вида са били вписани към вече регистрираните 16 306, а специалистите наблюдават 41 415 вида, които може скоро да бъдат застрашени от изчезване. В целия свят познатите биологични видове са 1,9 милиона.
Според Световния съюз за защита на природата 785 вида са напълно изчезнали, а 65 живеят единствено затворени или като домашни животни.
Агенция "Фокус"
Избрани сайтове изчезване