“Едюбурс”: Европейската комисия предложи

нов общ допустим улов в Черно море за 2009 година

Брюксел. Европейската комисия прие ново предложение за риболова в Черно море за 2009 година, съобщава сайтът “Едюбурс”. ЕК предлага за 2009 г. общият допустим улов на калкан в Черно море да възлиза на 100 тона, което е непромененото от 2008 г. количество, а на копърка - 12 750 тона и така уловът й да бъде намален с 15% спрямо 2008 г.
Тези предложения се основават на препоръките, направени от работна група, съставена от български и румънски специалисти по рибарство, както и на изводите, които Научно-техническия и икономически комитет по рибарство към Европейската комисия е направила от доклада на работната група.
Няма уточнения за разпределянето между страните на улова на копърка, докато този на калкан за момента ще бъде разпределен по равно между България и Румъния.
Агенция "Фокус"
Избрани сайтове комисия