За напредък в проучванията със стволови клетки, съобщават белгийски учени

Учени от университетската болница в Брюксел са разработили

нова технология за извличане на стволови клетки без да се нарушава целостта на живия зародиш. Постижението е значимо, особено за страните, в които проучванията с тях са забранени, поради етични причини. Новината беше съобщена преди дни от European News.
Хилде Ван де Велде, клиничен ембриолог от университетската болница в Брюксел в интервю обяснява, че екипът им е открил начин за получаване на стволови клетки през най-ранните етапи от развитието на зародиша, когато той се състои само от четири клетки. Една от тях е използвана, за да се да извлекат стволовите клетки. От останалите три се е формирал зародишът. Поставен в матката той е претърпял нормален път на развитие. „При този процес зародишът не се губи. Процедурата разрешава голям етичен проблем, свързан с използването на стволовите клетки за целите на различни проучвания”, твърдят учените от Белгия.
Д-р Ван де Велде акцентира върху значимостта на откритието. „Има много държави, сред които Италия, САЩ, Швейцария, където проучванията със стволови клетки са забранени. Новата технология, при която зародишът се запазва дава възможност за провеждане на клинични експерименти и в тези страни”.
Стволовите клетки са клетки, които имат способността да се диференцират в различни клетъчни типове. Проучванията с тях позволяват да се търсят нови терапевтични методи в медицината за лечение на редица заболявания, вследствие на гръбначномозъчни увреждания, сърдечносъдови аномалии, мускулно-скелетни нарушения, дегенеративни (Паркинсон, Алцхаймер) и дори генетични болести. 
За повече информация относно стволовите клетки можете да позвъните на тел.02/989 44 00 или на www.cryo-save.com
Агенция "Фокус"
Избрани сайтове клетки

Най-актуални страници клетки

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • Какво е пилинг? Пилинг

  • Инфрачервеното отопление, полезно за здравето Отоплението и здравето